Kultura i sztuka po 1989 roku

21.12.2018

Muzeum Narodowe w Warszawie o zwolnieniu Piotra Rypsona

„Odwołanie Pana Piotra Rypsona z pełnionej funkcji odbyło się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa” - napisano 21 grudnia w przekazanym PAP oświadczeniu Muzeum Narodowego w Warszawie. „Podejmę kroki prawne” - powiedział PAP Piotr Rypson, odwołany z funkcji zastępcy dyrektora MNW ds. naukowych oraz kuratora Galerii XX wieku.

"Informujemy, iż wbrew utwierdzanej i podanej do publicznej wiadomości przez Pana Rypsona opinii, odwołanie Pana Piotra Rypsona z pełnionej funkcji odbyło się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a także w uzgodnieniu z organem prowadzącym" - napisano 21 grudnia w oświadczeniu Działu Komunikacji i Programów Publicznych Muzeum Narodowego w Warszawie.

Według stanowiska MNW, w którym placówka powołuje się na kodeks pracy, "każda osoba zatrudniona na mocy powołania musi liczyć się z faktem odwołania z pełnionej funkcji, a takie odwołanie nie wymaga od pracodawcy podania powodów uzasadnienia decyzji".

Jednocześnie informujemy - zaznaczono w oświadczeniu - że "Pan Piotr Rypson jako pełniący obowiązki dyrektora MNW mógł w sposób dowolny kreować swoje umocowanie w ramach wystawy +Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918+, nie zmieniło to jednak zawartego pomiędzy Nim a muzeum stosunku pracy na mocy powołania".

"Zostałem zatrudniony w Muzeum Narodowym w Warszawie siedem lat temu jako kurator Galerii XX wieku i zastępca dyrektora ds. naukowych - przypomniał w rozmowie z PAP Piotr Rypson. - Aczkolwiek w pełni rozumiem prawo nowego dyrektora do wyznaczania swoich zastępców, do całkowicie swobodnego ukształtowania sobie zespołu najbliższych zarządzających, to nie rozumiem, dlaczego zostałem zwolniony z funkcji kuratora Galerii XX wieku" - powiedział PAP Piotr Rypson.

Rypson zaznaczył również, że we wcześniejszych rozmowach sygnalizował, iż nie aspiruje do roli zastępcy dyrektora, natomiast chce pozostać w MNW jako kurator. "Jestem kuratorem Galerii XX wieku i tym kuratorem zamierzam zostać. Nie jest to funkcja powierzona, lecz regulowana umową o pracę. A ponieważ z funkcji kuratora zwolniono mnie bez podania przyczyn, podejmę kroki prawne w sądzie pracy, zwłaszcza że jestem w tzw. okresie chronionym. Dodam, że kilka minut po rozmowie zablokowano mi pocztę, uniemożliwiono dostęp do komputera, odebrano komputer i telefon" - mówił Rypson.

Piotr Rypson zastąpił na stanowisku dyrektora MNW dr Agnieszkę Morawińską, która kierowała placówką przez osiem lat. Pełnienie obowiązków dyrektora powierzył mu minister kultury Piotr Gliński, przyjmując dymisję Morawińskiej z dniem 2 lipca.

Prof. Jerzy Miziołek objął stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie 30 listopada 2018 r (PAP).

autor: Anna Bernat

abe/ wj/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL