Kultura i sztuka po 1989 roku

12.10.2018

Nagrody Australijskiej Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego – w sobotę

Australijska Fundacja Polcul im. Jerzego Bonieckiego wręczy 13 października wyróżnienia osobom zaangażowanym w ruch kultury i budowę społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

„Artyści, pisarze, społecznicy – ludzie działający na rzecz kultury i zaangażowani w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego są nagradzani przez naszą Fundację" - powiedziała PAP Barbara Zagała, sekretarz Fundacji Polcul.

Jak dodała, chodzi o osoby, które swą postawą wyrażają poszanowanie i tolerancję dla innych, poświęcają swój czas i energię dla wspólnego dobra, podejmują inicjatywy służące demokracji i budowaniu społeczności lokalnych. "Od początku działalności, tj. od 1980 r. Fundacja przyznała ponad 1500 nagród – zaznaczyła Zagała.

„Dziesiątki, a może nawet setki ludzi w Polsce zostało odznaczonych przez Polcul. W stanie wojennym i w latach zaraz po nim nagroda Polculu wspomagała materialnie ludzi podziemia kulturalnego i dodawała im otuchy, była jakby skromnym bojowym orderem nadchodzącej wolnej Polski (…) Dla mnie szczególnie poruszający stał się fakt, że fundacja w pewnym momencie przekroczyła granice kraju, obejmując swą działalnością wschodnie sąsiedztwo, że i tam znalazła ludzi zasłużonych dla wartości kulturalnych i zwykłego ludzkiego braterstwa. Ciągle jeszcze niejasna jest nasza przyszłość. Ale pokrzepieniem zawsze będzie wiadomość, że tam, na końcu świata, nad odległą drugą półkulą naszego globu świeci wierna nam i przyjazna konstelacja” – pisał o tej nagrodzie jeden z jej laureatów Tadeusz Konwicki.

„Obok nazwisk znanych artystów, naukowców i działaczy figurują tu społecznicy i skromni pracownicy kultury, których ofiarność i bezinteresowność pozostawała często niezauważona. Obok Polaków są i przedstawiciele narodów sąsiednich, dzielących z nami wspólny los. Spotykają się tu wreszcie ludzie rozmaitych ideowych i politycznych opcji, nieraz dziś poważnie skłóceni” – charakteryzował ideę fundacji Jan Józef Szczepański.

W jesiennej edycji 2018 r. - jak poinformowała Barbara Zagała - Australijska Fundacja Polcul nagrodziła: Adama Bulandrę i Jakuba Kościółka za działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa otwartego i wielokulturowego w ramach Stowarzyszenia Interkulturalni PL; Ferasa Daboula za pracę na rzecz pomocy uchodźcom i zaangażowanie we wszelkie inicjatywy społeczne służące lepszej integracji cudzoziemców w Polsce; Marka Kalbarczyka za założenie i kierowanie Fundacją Szansa dla Niewidomych oraz za udział w stworzeniu pierwszego dostępnego na rynku syntezatora mowy polskiej; Pawła Kasprzaka za działalność w ramach ruchu społecznego w obronie swobód obywatelskich, państwa prawa i konstytucji RP.

W gronie wyróżnionych znaleźli się także: Bogna Kędzierska – doceniono jej wieloletnią pracę na rzecz dzieci opuszczonych, adoptowanych, z rodzin zastępczych i biologicznych w kryzysie; Krzysztof Kołodziejczyk został nagrodzony za ratowanie i popularyzację zabytków komunikacji miejskiej we Wrocławiu, wykorzystywanych następnie w inicjatywach kulturalnych integrujących mieszkańców.

Za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju życia kulturalnego i naukowego w Słupsku, w tym propagowanie historii i tradycji języka kaszubskiego uhonorowano Adelę Kuik-Kalinowską. Natomiast za twórcze dziennikarstwo służące budowaniu społeczeństwa obywatelskiego wyróżniono Ewę Siedlecką.

Historyk Jan Skórzyński został wyróżniony za twórczość kulturalną traktującą o budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, pluralizmie i demokracji we współczesnej Polsce. Wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie ochrony środowiska w Polsce, utworzeniem centrum edukacji ekologicznej EKOCENTRUM we Wrocławiu i Dolnośląskiego Alarmu Smogowego odznaczya się kolejny nagrodzony – Krzysztof Smolnicki.

Docenione też zostało reaktywowanie Stanisława Towarnickiego i prowadzenie Nowej Fundacji Stypendialnej imienia Jana Towarnickiego, jako kontynuacji powołanej przez Jego przodka Jana w 1865 roku, Celem Fundacji jest pomoc zdolnej młodzieży uczącej się i studiującej z niezamożnych rodzin.

Inicjatorem i fundatorem Australijskiej Fundacji Polcul był Jerzy Boniecki Pierwszymi jej dyrektorami zostali australijscy przyjaciele Bonieckiego: Krzysztof Nadolski, adwokat z Sydney, Jan Pakulski, socjolog z Hobart i Wojciech Zagała, informatyk z Melbourne. Boniecki zjednał poparcie dla Fundacji wybitnych Polaków w kraju i na emigracji, takich jak Gustaw Herling-Grudziński, Leszek Kołakowski, Jan Nowak-Jeziorański, Jerzy Giedroyc, Wojciech Sikora, Mirosław Chojecki, Jacek Fedorowicz, Stefan Kisielewski i Eugeniusz Smolar.

Nagrody te trafiały w ręce setek laureatów o poglądach centrowych, lewicowych i prawicowych, świeckich działaczy i księży. Od początku swego istnienia Polcul podkreślał swą niezależność, stał ponad podziałami światopoglądowymi, ponad polityką partyjną i ponad ideologią. Stanowi to do dzisiaj podstawowe kredo Fundacji. W czasie 35 lat działalności Polcul nagrodził około 1500 działaczy demokratycznych i społeczników.

Uroczystość wręczenia wyróżnień Australijskiej Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego odbędzie się w sobotę 13 października w Muzeum Powstania Warszawskiego. (PAP)

Anna Bernat

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL