Średniowiecze

27.03.2012 aktualizacja 19.07.2016

Nowe obiekty na Szlaku Piastowskim

Gród Piastów na Zawodziu. Fot. PAP/T. Wojtasik Gród Piastów na Zawodziu. Fot. PAP/T. Wojtasik

Gród Piastów na Zawodziu z okresu IX-XII wieku w Kaliszu oraz miejscowe Muzeum Okręgowe zostały wpisane na wielkopolską mapę Szlaku Piastowskiego. Informacje o obu obiektach będą teraz podawane we wszystkich materiałach dla turystów.

Jak poinformował PAP dyrektor kaliskiego muzeum Jerzy Splitt, dzięki pracom zespołu naukowego, powołanego przez marszałków województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, zweryfikowano znajdujące się dotychczas na Szlaku miejscowości i pousuwano te, które się z nim bezpośrednio nie wiązały.

„Pozostaną one jedynie jako miejscowości towarzyszące. Zespół wojewodów podkreślił jednak, że zabytki i dobrze udokumentowane związki Wielkopolski z Piastami, to nie tylko Szlak z Poznania do Gniezna, ale także szereg innych miejscowości, które znajdują się w innych częściach tego regionu” – wyjaśnił Splitt.

Od IX do XIII wieku, na Zawodziu znajdowało się silnie ufortyfikowane centrum wczesnośredniowiecznego państwa. Była tu siedziba kasztelanii, ziemi i księstwa oraz władzy kościelnej.

Podał, że przedłużono Szlak już istniejący od Lubinia przez Poznań, Gniezno do Włocławka i wprowadzono drugi fragment szlaku od Klasztoru Cystersów w Łeknie przez Gniezno, Konin i Ląd nad Wartą do Kalisza. Zespół wybrał miejsca, zabytki i muzea, w których znajduje się dużo informacji dla turystów na temat piastowskiej Wielkopolski.

Grodzisko na Zawodziu pochodzi z okresu IX-XII wieku. Dzięki środkom UE, zrekonstruowano tutaj za ok. 6 mln zł m.in. przyziemie kolegiaty, drewniane chaty, pomosty i fragmenty umocnień z epoki pierwszych Piastów. UE uznała projekt Kaliskiego Grodu Piastów jako kluczowy w promocji dziedzictwa kulturalnego Europy.

Od IX do XIII wieku, na Zawodziu znajdowało się silnie ufortyfikowane centrum wczesnośredniowiecznego państwa. Była tu siedziba kasztelanii, ziemi i księstwa oraz władzy kościelnej. Położenie grodu na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych i komunikacyjnych zdecydowało o szybkim rozwoju miejscowego rzemiosła i handlu. Gród najbardziej rozwijał się w okresie panowania Mieszka III Starego, zwanego powszechnie „księciem całej Polski”. Kaliską dzielnicę wspominał w 1106 r. Gall Anonim.

Muzeum należy do najstarszych tego typu placówek regionalnych w Polsce. Od 1958 r. znajduje się w nim skarb ze Słuszkowa, na który składa się m.in. najliczniejszy w kraju zbiór denarów Sieciecha. Liczne zbiory można oglądać w oddziałach muzeum: w Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza, w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Lewkowie i w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie.

Splitt poinformował, że w maju ukaże się folder o Szlaku Piastowskim i wprowadzonych zmianach.(PAP)

zak/ abe/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL