Polska po 1989 roku

15.09.2018

P. Gliński: kultura jest podstawą rozwoju; bez wiedzy o świecie, historii jesteśmy słabsi na rynku

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Fot. PAP/A. Guz Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Fot. PAP/A. Guz

Kultura jest podstawą rozwoju w sensie świadomościowym, budowy postaw kreatywnych, ale także w sensie wiedzy, jaką przynosi o świecie - mówi PAP wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Bez wiedzy o świecie, o historii, o dokonaniach innych ludzi jesteśmy znaczenie słabsi na rynku - dodaje.

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński uczestniczy w sobotę w Łodzi w IV Forum Organizacji Młodzieżowych "Wspólnie dla Przyszłości".

Piotr Gliński pytany przez PAP, na ile powiedzenie, że kultura jest dźwignią rozwoju, odnosi się do Łodzi, odpowiedział: "odnosi się w jak największym stopniu". "Kultura jest dźwignią rozwoju na wielu poziomach. Poprzez to, że pewna część kultury to są sektory kreatywne, które są bardzo dynamiczne i ich rozwój jest bardzo widoczny na rynku gospodarczym. One tworzą bardzo istotny sektor gospodarczy" - podkreślił.

"Wystarczy powiedzieć, że (sektory te) wytwarzają w Polsce mniej więcej, tyle wartości, czy dokładają się do PKB w takim zakresie, jak sektor górnictwa w Polsce. Jest to sektor, który co prawda się racjonalizuje w swoich działaniach, zmienia się, ale jest w dalszym ciągu wielki. To są porównywalne gospodarczo sfery" - wskazał minister kultury.

Dodał, że kultura oddziałuje także na rozwój w inny sposób, "nie tylko poprzez wspieranie rozwoju gospodarczego, ale przede wszystkim poprzez budowanie zasobów kreatywnych kapitału ludzkiego". "Ludzie dzięki kulturze stają się lepszymi innowatorami, myślą w sposób rozwojowy. Kultura podnosi umiejętności, które są bezcenne i które powodują, że tutaj w Łodzi lokowanych jest wiele inwestycji zagranicznych, bo tutaj mają kreatywny kapitał ludzki. Kultura też na to wpływała - pośrednio i bezpośrednio. Instytucje kultury wpływają na to w znacznym stopniu" - zaznaczył szef resortu kultury.

Ocenił, że "bez zasobów kulturowych, bez wiedzy na temat kultury, bez przesiąknięcia kulturą często pracownik jest mniej wyposażony do tego, żeby pracować w nowoczesnych technologiach, do tego, żeby mógł konkurować z innymi". "Krótko mówiąc: kultura jest podstawą rozwoju w sensie świadomościowym, budowy postaw kreatywnych, ale także w sensie wiedzy, jaką przynosi o świecie. Bez wiedzy o świecie, o historii, o dokonaniach innych ludzi jesteśmy znaczenie słabi na rynku, czy w gospodarce i ten rozwój jest słabszy" - podkreślił minister kultury.

Głównym organizatorem wydarzenia jest Fundacja Służba Niepodległej. Współorganizatorami: Ośrodek Analiz Cegielskiego, Młodzi dla Polski, Fundacja Sapere Aude, Studenci dla Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie KoLiber, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Korporacja Akademicka Giedyminia z Łodzi.

Głównym źródłem finansowania jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego poprzez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Sponsorem wydarzenia jest również Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska

ksi/ par/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL