Kultura i sztuka po 1989 roku

04.09.2017 aktualizacja 06.09.2017

P. Gliński: naszym celem zapewnienie dostępu do kultury dla wszystkich grup społecznych

Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński podczas otwarcia Ogólnopolskiej Konferencji Kultury. Wrocław, 04.09.2017. Fot. PAP/M. Kulczyński Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński podczas otwarcia Ogólnopolskiej Konferencji Kultury. Wrocław, 04.09.2017. Fot. PAP/M. Kulczyński

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do kultury dla wszystkich grup społecznych; tworzymy warunki do tego "poprzez transfer dochodów do grup mniej uposażonych oraz poprzez zwiększenie wydatków na kulturę" – powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Gliński otworzył w poniedziałek we Wrocławiu sympozjum poświęcone muzyce, które rozpoczęło się w Narodowym Forum Muzyki. Sympozjum jest pierwszym z cyklu debat organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Kultury.

Wicepremier podkreślił, że kultura jest dziś wielkim kołem zamachowym zmian społecznych i gospodarczych. „Nie ma odpowiedzialnego rozwoju bez kultury” - mówił.

Minister kultury: Wydaje się, że nadszedł dziś czas, by podsumować dotychczasowe doświadczenia i sprecyzować charakter koniecznych zmian i wprowadzić je w życie. Uzyskamy w ten sposób trwałą poprawę stanu funkcjonowania kultury, a szczególnie działalności twórczej i artystycznej. W tym procesie zmian wiodącą rolę muszą odegrać uczestnicy i organizatorzy życia kulturalnego.

Dodał, że celem kierowanego przez niego resortu jest zapewnienie dostępu do kultury dla wszystkich grup społecznych. „Tworzymy po temu warunki, m.in. poprzez nieznający precedensu w historii wielki transfery dochodów w kierunku grup mniej uposażonych, ale też poprzez zwiększenie wydatków na kulturę” - mówił.

Gliński podkreślił, że w 2017 r. nakłady na kulturę po raz pierwszy przekroczyły 1 proc. PKB. „I to nie licząc funduszy europejskich i zakupu kolekcji Czartoryskich” - mówił.

Dodał, że jednym z działań resortu kultury jest podejmowanie nowych wyzwań w zakresie współprowadzenia instytucji kultury. „Podjęliśmy decyzję, że szereg lokalnych instytucji kultury, ale o znaczeniu ponadlokalnym, zasługuje na bezpośrednie wsparcie z budżetu państwa” - mówił wicepremier. Uściślił, że wśród pierwszej grupy wybranych instytucji do współprowadzenia przez resort kultury znalazły się filharmonie w Rzeszowie i Szczecinie oraz zespoły Mazowsze i Śląsk. „Mam również nadzieję, że Teatr Wielki w Łodzi” - zaznaczył minister. Dodał, że nową inicjatywą jest także powołanie Opery Królewskiej w Warszawie, która ma mieć siedzibę w Teatrze Stanisławowskim. Gliński poinformował również, że zapadła decyzja o budowie sali koncertowej w Żelazowej Woli.

Mówiąc o podmiotach prowadzących działalność kulturalną w kraju, Gliński obok samorządów wymienił także organizacje pozarządowe. „Organizują one wydarzenia kulturalne i artystyczne, uzyskując na to dotacje z funduszy publicznych. To jest miara dojrzałości społeczeństwa obywatelskiego i jego zdolności do realizowania swoich potrzeb kulturalnych” - powiedział wicepremier.

Dodał, że ministerialne programy systemu dotacji przyznawane w trybie konkursowym obejmą ponad 30 grup tematycznych. W ramach tych programów rozdysponowywanych jest rocznie ponad 300 mln zł na realizację około 4 tys. wydarzeń artystycznych. „Oznacza to, że ponad 10 proc. budżetu w dziale kultura jest rozdzielane poprzez programy ministra. Beneficjentem tych programów są zarówno instytucje kultury, samorządy, jak i organizacje pozarządowi oraz osoby fizyczne” - mówił.

Ogólnopolska Konferencja Kultury to cykl 11 sympozjów organizowanych według klucza tematycznego i geograficznego. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie środowiskom artystycznym dyskusji, a w ostateczności wypracowanie propozycji i przygotowanie do wdrożenia rozwiązań, które będą odpowiedzią na potrzeby twórców kultury i organizatorów życia artystycznego w Polsce.

Minister kultury dodał, że w latach 90. XX w. przyjęto w Polsce rozwiązania strukturalne, organizacyjne i finansowe dla działalności kulturalnej, które w ostatnich 20 latach nie zostały poddane weryfikacji. „W tym czasie ludzie kultury, obywatele zgłaszali liczne postulaty zmian (…) wydaje się, że nadszedł dziś czas, by podsumować dotychczasowe doświadczenia i sprecyzować charakter koniecznych zmian i wprowadzić je w życie. Uzyskamy w ten sposób trwałą poprawę stanu funkcjonowania kultury, a szczególnie działalności twórczej i artystycznej. W tym procesie zmian wiodącą rolę muszą odegrać uczestnicy i organizatorzy życia kulturalnego” - powiedział Gliński.

Ogólnopolska Konferencja Kultury to cykl 11 sympozjów organizowanych według klucza tematycznego i geograficznego. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie środowiskom artystycznym dyskusji, a w ostateczności wypracowanie propozycji i przygotowanie do wdrożenia rozwiązań, które będą odpowiedzią na potrzeby twórców kultury i organizatorów życia artystycznego w Polsce. „To pozwoli na ocenę, czy obecne rozwiązania prawne są wystarczające, czy też wymagają zmian, a jeśli tak, to czy wystarczy nowelizacja Ustawy o zasadach prowadzenia, organizowania działalności kulturalnej, czy też zachodzi konieczność przygotowania nowej ustawy” - mówił Gliński.

Organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Kultury jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kolejne sympozjum, tym razem poświęcone kulturze ludowej, odbędzie się 6 września w Lublinie.(PAP)

Piotr Doczekalski

pdo/ itm/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL