Kultura i sztuka po 1989 roku

29.11.2019

Tomasz Łęcki kandydatem ministra kultury na dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu

Minister kultury Piotr Gliński wysłał do związków zawodowych i stowarzyszeń twórczych prośbę o zaopiniowanie zamiaru powołania na dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu Tomasza Łęckiego - poinformowało MKiDN.

Na stronie resortu kultury wyjaśniono, że jest to spowodowane nierozstrzygnięciem konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz wygaśnięciem 30 listopada okresu pełnienia obowiązków przez dr. Adama Soćkę.

Soćko od grudnia 2018 r. przejął pełnienie obowiązków dyrektora muzeum po przejściu na emeryturę prof. UAM dr. hab. Wojciecha Suchockiego.

MKiDN przypomina, że "procedura przebiega zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zgodnie z którą dyrektora instytucji kultury powołuje organizator - w tym przypadku minister kultury - po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję".

Łęcki jest historykiem, od 2015 r. pełni funkcję dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, wyróżnionego w plebiscycie na Wydarzenie Historyczne Roku 2017. W latach 1998-2014 pełnił funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina.

"Aktywnie działa na rzecz organizacji pozarządowych, był m.in. wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski (2003-2011)" - napisano na stronie resortu kultury.

Dodano, że Łęcki jest inicjatorem i założycielem Stowarzyszenia Dzieje (od 2007 r.). W latach 2009-2012 był członkiem Zarządu Stowarzyszenia Metropolia w Poznaniu, członkiem Rady Naukowej Centrum Badań Metropolitalnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest twórcą Parku Dzieje (rodzinny park rozrywki) oraz warsztatów umiejętności – Akademia Parku Dzieje.

Łęcki został odznaczony m.in. Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości oraz Nagrodą Świadek Historii.

Jak podano, kadencja nowego dyrektora rozpocznie się 1 grudnia 2019 r. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska

ksi/ itm/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL