Epoka nowożytna

16.02.2018

W 2019 r. powstanie nowa siedziba Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Zbiory Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Fot. PAP/P. Polak Zbiory Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Fot. PAP/P. Polak

W 2019 r. powiększy się przestrzeń wystawiennicza Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu (Mazowieckie). W piątek odbyło się symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby placówki. Koszt inwestycji to 8,4 mln zł.

Obecny na uroczystości marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik podkreślił, że istniejące od 50 lat Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu jest placówką wyjątkową. "To unikat nie tylko na skalę Polski, ale także na europejską, a może nawet światową. Naszym obowiązkiem jest nie tylko kontynuowanie działalności tej placówki, ale także inwestowanie w jej rozwój" - powiedział Struzik. Stąd - jak zaznaczył marszałek - decyzja zarządu woj. mazowieckiego o budowie dodatkowej siedziby przy ul. Kąpielowej.

W nowym budynku będą się mieścić m.in. pracownie, biblioteka, sale edukacyjne i sala konferencyjno-edukacyjna. Z dotychczasowej siedziby przeniesione zostaną tutaj m.in. magazyny zbiorów i pomieszczenia administracyjno-biurowe.

Obecnie muzeum mieści się w salach renesansowego zamku. Instrumenty muzyczne prezentowane są na stałej wystawie o powierzchni zaledwie 180 m kw. "To tylko ekstrakt szydłowieckiej kolekcji, największej kolekcji ludowych instrumentów muzycznych w kraju, znanej w całym świecie dzięki publikacjom naukowym wybitnych muzykologów" - zaznaczyła dyr. muzeum Aneta Oborny.

Część zbiorów pokazywana jest okresowo w sali wystaw czasowych. W magazynach pozostaje 1500 muzycznych artefaktów i cennych zbiorów historyczno-artystycznych.

Jak podkreśliła dyr. Oborny, decyzja samorządu województwa mazowieckiego o budowie nowej siedziby muzeum nie tylko rozwiązuje jego podstawowe, bieżące problemy. "Pozwala również rozbudować infrastrukturę niezbędną do prowadzenia statutowej działalności muzeum i ożywić zmarginalizowaną przestrzeń przyzamkową poprzez nadanie jej nowych funkcji edukacyjnych i naukowych" – zaznaczyła dyrektor placówki.

Dzięki przeniesieniu do nowego obiektu m.in. magazynów i biur, całkowita muzealna powierzchnia ekspozycyjna na zamku zwiększy się z do około 520 m kw., co umożliwi zaprezentowanie zbiorów do tej pory rzadko pokazywanych.

Jednocześnie zwiedzającym udostępnione zostaną pomieszczenia zlokalizowane w najstarszej XV-wiecznej północnej części zamku oraz w XVI-wiecznych komnatach skrzydła wschodniego. Niektóre z nich dekorowane są unikatowymi, wczesnorenesansowymi polichromiami i polichromowanymi stropami kasetonowymi. W kolejnych latach mają tam być zaaranżowane ekspozycje instrumentologiczne, audiowizualne przestrzenie edukacyjne oraz ekspozycje poświęcone historii zamku i jego mecenasom – Szydłowieckim i Radziwiłłom.

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu posiada w swoich zbiorach rzadkie, ciekawe, od dawna niespotykane w praktyce muzycznej: liry korbowe, skrzypice polskie, suki biłgorajskie.

Najstarszymi obiektami są złóbcoki z 1705 r., basy kaliskie i mazowieckie z XIX w., tarapata z XIX w., bębny - kotły z XVII w., bębenki z XVIII i XIX w. Do najciekawszych należy m.in. największy zbiór harmonii różnych typów, duża kolekcja cymbałów, skrzypiec, instrumentów glinianych, fujarek i piszczałek oraz instrumentów dudowych. (PAP)

autor: Ilona Pecka

ilp/ itm/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL