Kultura i sztuka po 1989 roku

25.09.2017 aktualizacja 27.09.2017

Wyróżnienia Fundacji POLCUL za budowanie społeczeństwa obywatelskiego

Australijska Fundacja POLCUL im. Jerzego Bonieckiego przyznała 10 wyróżnień osobom zaangażowanym w ruch kultury i budowę społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz współpracę z jej sąsiadami. Wręczenie nagród odbędzie się 30 września w Muzeum Powstania Warszawskiego.

"Nasza fundacja działa już 35 lat i przez ten czas uhonorowaliśmy nagrodami blisko 1600 osób" - powiedziała PAP sekretarz fundacji Barbara Zagała. "Nagradzamy +małych bohaterów+, ludzi, którzy nie tylko angażują się społecznie na poziomie lokalnym, ale czynią to skutecznie, zarażając przy tym duchem społecznikowskim swoje otoczenie. Promujemy w ten sposób aktywne społeczeństwo obywatelskie, w którym zaangażowanie społeczne jest powszechnym nawykiem" - podkreśliła.

Nagrody przyznawane są dwa razy w roku: wiosną i na jesieni. Obecnie wyróżnieni zostali: Jolanta Dygoś - za pomysł i organizowanie od dwudziestu lat Przeglądu Filmowego Kino na Granicy, propagującego zasady tolerancji i szacunku między społeczeństwami; Radosław Gawlik - za wieloletnie konsekwentne działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej; Anna Grudzińska i Katarzyna Kubin - za stworzenie Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej zajmującej się działalnością edukacyjną dotyczącą integracji społecznej i równego traktowania; Sylwia Kowalska - za organizowanie wakacyjnych obozów dla dzieci z ubogich rodzin, założenie ruchu społecznego Czas Mieszkańców i udział w zorganizowaniu trzech Jadłodzielni w Toruniu.

Ponadto wyróżniono Wandę Lewandowską - za wieloletnią bezinteresowną pracę na rzecz osób biednych, chorych i doświadczonych przez los; Piotra Szymona Łosia - za działalność na rzecz Romów polskich oraz publicystykę historyczną służącą integracji środowisk lokalnych; Rafała Pankowskiego - za działalność pedagogiczną, publicystyczną, kulturalną na rzecz tolerancji rasowej, etnicznej i religijnej oraz prace służące budowie społeczeństwa obywatelskiego i demokracji w Polsce; Michała Piszczka - za wieloletnią działalność społeczną na rzecz lokalnego środowiska dzieci i młodzieży oraz udział w stworzeniu i nadzorowaniu Jadłodzielni w Toruniu oraz Jacka Żakowskiego - za rozległą działalność publicystyczną i dydaktyczną na rzecz tolerancji i demokratyzacji życia społecznego i politycznego.

Anna Grudzińska i Katarzyna Kubin otrzymały wyróżnienie im. Jerzego Bonieckiego. "Tym wyróżnieniem imienia głównego inicjatora i fundatora Fundacji honorujemy osoby, których działalność uzyskała najwyższą ocenę od jury" - powiedziała Zagała. "Ponadto mamy wyróżnienia im. Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowiczów, im. Staszki Kuratczyk i Zochy Nawojowskiej, im. Eudoksji Rakowskiej, im. Krystyny i Bolesława Singler, im. Jerzego i Aleksandry Zubrzyckich; w ten sposób pamiętamy o ludziach, którzy tworzyli Fundację i dbali o jej rozwój, którzy działali w myśl zasady, że +społecznicy są szczęśliwsi+" - dodała.

Pierwszymi laureatami POLCULU byli pisarze, działacze Solidarności i animatorzy pro-demokratycznych inicjatyw m.in. Bogdan Borusewicz, Stefan Bratkowski, Zbigniew Bujak, Andrzej Celiński, Władysław Frasyniuk, Zbigniew Herbert, Anka Kowalska, Jacek Kuroń, Jan Józef Lipski, Jan Lityński, Tadeusz Mazowiecki, Adam Michnik, Janusz Onyszkiewicz, Władysław Siła-Nowicki, Donald Tusk i Zbigniew Wujec.

Nagrody POLCULU były początkowo przesyłane anonimowo a listy nagradzanych publikowane przez paryską "Kulturę". Dla budowniczych niezależnej kultury "polcule" były zarówno zastrzykiem finansowym, jak i dowodem uznania. Po 1989 r. POLCUL stał się promotorem społeczeństwa obywatelskiego, to znaczy "tych inicjatyw i tych cnót obywatelskich, które są fundamentem społecznie zakorzenionej demokracji".

W 2012 roku Fundacja POLCUL została uhonorowana nagrodą Fidelis Poloniae za "Wybitne zasługi w umacnianiu więzi Polonii z krajem".

autor: Anna Bernat (PAP)

abe/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL