Solidarność

21.07.2010 aktualizacja 29.08.2016

Depesze PAP 1980

Strajk okupacyjny załogi Stoczni im. Lenina. Gdańsk 08.1980. Fot. PAP/S. Markowski Strajk okupacyjny załogi Stoczni im. Lenina. Gdańsk 08.1980. Fot. PAP/S. Markowski

Przedstawiamy wybór depesz Polskiej Agencji Prasowej z sierpnia 1980 roku. Dotyczą one strajków trwających w tym czasie na Wybrzeżu i w innych częściach Polski oraz ich reperkusji. PAP jako agencja rządowa podporządkowana władzom PRL przedstawiała przede wszystkim ich punkt widzenia, a nie własne materiały dziennikarskie.

Depesze dokumentują ówczesny język "nowomowy", przede wszystkim w opisach wystąpień państwowych i partyjnych dygnitarzy oraz suchość komunikatów z partyjnych narad. Zgodnie z ówczesnymi zasadami to, co ukazywało się w serwisie PAP, było przedrukowywane przez oficjalne gazety.

Pierwsze doniesienia o "przerwach w pracy" pojawiają się w opublikowanych w serwisie w całości wystąpieniach telewizyjnych premiera Edwarda Babiucha (15 sierpnia) i I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka (18 sierpnia). Dopiero od 19 sierpnia serwis PAP regularnie zamieszczał depesze o sytuacji strajkowej na Wybrzeżu.

14 sierpnia, gdy w Stoczni Gdańskiej rozpoczął się strajk, PAP pisała o innych wydarzeniach w tym mieście - manewrach wojsk Układu Warszawskiego i przypłynięciu do Gdyni żaglowca "Wilhelm Pieck" z młodzieżą z NRD.

Depesza pisana już po porozumieniach sierpniowych - z 31 sierpnia - ma ponad 500 wierszy i opisuje dziejące się wtedy zdarzenia. W ogólnodostępnym serwisie PAP w tamtym czasie nie pojawiła się lista postulatów strajkujących. Dopiero w ostatnich dniach sierpnia opublikowane zostało obszerne stanowisko komisji rządowej, w którym ustosunkowywała się ona do każdego postulatu.

 

I Sekretarz KC PZPR powrócił z urlopu do kraju

15.8.Warszawa PAP - 15 bm. I Sekretarz KC PZPR Edward Gierek powrócił do kraju z urlopu na Krymie...

 

 

 

Plenum KW PZPR w Gdańsku

18.8.Gdańsk PAP - 18 bm. obradowało w Gdańsku Plenum Komitetu Wojewódzkiego PZPR poświęcone omówieniu...

 

 

 

Cena przestojów

19.8.Warszawa PAP - Od kilku dni mają miejsce zakłócenia lub przerwy w pracy portów i stoczni, przede wszystkim w...

 

 

  

Plenum KW PZPR w Szczecinie

19.8.Szczecin PAP - 19 bm. w Szczecinie Plenum Komitetu Wojewódzkiego PZPR poświęcone omówieniu aktualnej sytuacji...

 

 

 

Sytuacja na Wybrzeżu Przestoje w pracy utrudniają życie mieszkańców

20.8.Warszawa PAP - W miastach Wybrzeża: Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Elblągu trwały 20 bm. strajki przedsiębiorstw gospodarki morskiej...

 

  

IV Plenum KC PZPR

24.8. Warszawa PAP - W dniu 24 sierpnia obradowało w Warszawie IV Plenarne Posiedzenie Komitetu Centralnego PZPR...

 

 

 

Posiedzenie Rady Państwa

24.8. Warszawa PAP - W dniu 24 sierpnia br. odbyło się w Belwederze posiedzenie Rady Państwa...

 

 

  

Sytuacja na wybrzeżu

26.8. Warszawa PAP - Na terenie Wybrzeża Gdańskiego i Szczecińskiego oraz w Elblągu trudna sytuacja nie uległa zmianie...

 

 

  

Zatroskanie społeczeństwa - nadzieje na rychłe rozwiązanie konfliktu

26.8.Warszawa PAP - Sytuacja strajkowa, jaka utrzymuje się na Wybrzeżu, przedłużający się konflikt społeczny, budzą coraz głębsze zatroskanie społeczeństwa...

   

Z rozmów pomiędzy komisjami rządowymi i przedstawicielami strajkujących

26.8.Warszawa PAP - Od wielu załóg m.in. z warszawskiej FSO, z Ursusa, WS Świdnik, z Befamy w Bielsku Białej i szeregu innych wpływają pytania jaki jest charakter postulatów i jak przebiegają rozmowy...

  

V Plenum KC PZPR

30.8. Warszawa PAP - W dniu 30 sierpnia odbyło się V Plenum Komitetu Centralnego PZPR.  Obradom przewodniczył I sekretarz KC PZPR Edward Gierek...

 

   

Po porozumieniach w Szczecinie i Gdańsku

31.8. Warszawa PAP - Po wielu niezwykle trudnych dniach, które z narastającym niepokojem i troską przeżywało całe społeczeństwo i które skomplikowały życie kraju, podpisane zostało porozumienie...

 

   

Górnicy przystępują do pracy

3.9.Katowice PAP - 3 bm. o godzinie 5.40 w sali zbornej kopalni "Manifest Lipcowy" w Jastrzębiu - komisja rządowa pod przewodnictwem wicepremiera - Aleksandra Kopcia...

 

 

 

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL