Ochrona dziedzictwa
kultury polskiej za granicą

21.07.2017

MKiDN: trwa inwentaryzacja źródłowa i fotograficzna polskich kościołów w USA

Kościół św. Jana Kantego w Chicago. Fot. Anchorite. Źródło: Wikimedia Commons Kościół św. Jana Kantego w Chicago. Fot. Anchorite. Źródło: Wikimedia Commons

Trwa inwentaryzacja źródłowa i fotograficzna polskich kościołów w USA - poinformowało w czwartek PAP MKiDN. Obecnie badania obejmują najstarsze polskie parafie, należące do kategorii "Polish Cathedrals", w diecezji Chicago.

W 2017 r. Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego otrzymało dotację z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą" przeznaczoną na badania nad polskimi kościołami i parafiami w Stanach Zjednoczonych.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podało, że celem przedsięwzięcia "Parafie i kościoły polskie w USA - inwentaryzacja źródłowa i fotograficzna +Polish Cathedrals+" jest dokładny opis, digitalizacja źródeł i dokumentacja fotograficzna najcenniejszych zabytków chrześcijańskiej kultury polskiej w USA. "Dzięki odpowiednim narzędziom informatycznym, zgromadzone dane zostaną udostępnione szerokiemu gronu odbiorców" - informuje resort kultury.

Terenowe prace inwentaryzacyjne są prowadzone w tegorocznym okresie wakacyjnym (biorą w nich udział głównie pracownicy uczelni wyższych). Zakończenie prac uzależnione jest m.in. od środków finansowych przyznawanych w trybie konkursowym programu MKiDN "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą", jednak jak zaznacza MKiDN "na pewno będzie to projekt kilkuletni, a po pierwszym etapie możliwe będzie doprecyzowanie harmonogramu na najbliższe lata".

"Polish Cathedrals" (polskie katedry) - określane w ten sposób ze względu na skalę założeń architektonicznych, budowane były głównie na przełomie XIX i XX wieku; charakteryzują się "monumentalnym stylem i eklektycznym, historyzującym dekorum nawiązującym najczęściej do renesansu i baroku".

Inspiracją dla tych świątyń były również znane kościoły z terenu Rzeczpospolitej. Liczbę tzw. "Polish Cathedrals" szacuje się na ok. 50 świątyń (jedna z nich, kościół św. Jana Kantego w Chicago, została uznana za najpiękniejszą świątynię w Stanach Zjednoczonych w konkursie Church Madness 2016).

Realizacją zadania zajmują się: Towarzystwo Przyjaciół KUL, Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W przedsięwzięciu uczestniczą także archiwiści, historycy i historycy sztuki ze Stanów Zjednoczonych. Pracami zespołu kieruje dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL prof. Jacek Gołębiowski.

Polacy, którzy w XIX i XX wieku emigrowali do Stanów Zjednoczonych założyli blisko 900 parafii i ośrodków duszpasterskich. Wiele z nich stało się ważnymi dla Polonii ośrodkami życia religijnego i kulturalnego. W ostatnich latach znaczna liczba świątyń została zamknięta lub na skutek zmian migracyjnych przeszła w użytkowanie katolików hispanojęzycznych. Obecnie czynnych jest ok. 300 parafii polskich.

"Dlatego tak pilne jest przeprowadzenie inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej kościołów oraz zebranie i zabezpieczenie materiałów archiwalnych dotyczących wspólnot parafialnych" - oceniło MKiDN.

Patronat nad projektem objęli wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński oraz ks. bp Wiesław Lechowicz, Delegat Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Wicepremier Gliński i ks. bp Lechowicz 27 października 2016 r. napisali w tej sprawie list otwarty, skierowany do Polonii amerykańskiej. (PAP)

Katarzyna Krzykowska

ksi/ pat/

Chicago

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL