Grudzień 1970

13.12.2010 aktualizacja 31.07.2016

Grzegorz Korczyński (1915-1971)

Gen. Grzegorz Korczyński. Fot. Wikimedia Commons Gen. Grzegorz Korczyński. Fot. Wikimedia Commons

Grzegorz Korczyński (wł. Stefan Kilianowicz) urodził się w 1915 r. w Brzezinach w pow. Lubartów w rodzinie rolnika.

Przed II wojną światową pracował w Warszawie jako robotnik.

Od 1935 r. działał w Organizacji Młodzieży Socjalistycznej „Życie”.

W 1937 r. wyjechał do Hiszpanii, gdzie walczył po stronie republiki w międzynarodowych brygadach.

Po upadku republiki wyjechał do Francji. W latach 1940-1942 uczestnik komunistycznego ruchu oporu, jako członek polskiej sekcji Francuskiej Partii Komunistycznej.

Przerzucony do okupowanej Polski na teren Lubelszczyzny w Polskiej Partii Robotniczej  organizował Gwardię Ludową i Armię Ludową.

Od lipca 1944 r. sprawował kierownicze stanowiska w aparacie bezpieczeństwa publicznego, zajmując się m.in. organizacją Milicji Obywatelskiej.

W 1946 r. uzyskał stopień generała brygady.

W 1948 r. przeszedł do struktur Ministerstwa Obrony Narodowej, w którym kierował wywiadem i kontrwywiadem wojskowym.

W maju 1950 r. został aresztowany w związku ze sprawą Władysława Gomułki.

W więzieniu chciano wymusić na nim fałszywe zeznania, mające posłużyć politycznej prowokacji.

W 1954 r. skazany na dożywotnie więzienie.

Uwolniony w maju 1956 r., zrehabilitowany i przyjęty do wojska w stopniu gen. bryg.

Od 1959 do 1971 r. członek Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

W latach 1957-1965 szef Zarządu II (wywiad) Sztabu Generalnego, następnie wiceminister obrony narodowej i główny inspektor obrony terytorialnej (1965-1971).

W 1968 r. awansowany na stopień generała broni.

W grudniu 1970 r. dowodził oddziałami Wojska Polskiego pacyfikującymi robotnicze protesty na Wybrzeżu.

Na początku 1971 r. odwołany z zajmowanych stanowisk „ze względu na stan zdrowia”, został ambasadorem w Algierii.

Zmarł w październiku 1971 r. w Algierii. (PAP)

mjs

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL