PRL

22.08.2010 aktualizacja 01.01.2018

Tadeusz Fiszbach

Urodził się 4 listopada 1935 r. w Dobraczynie w woj. lwowskim w rodzinie robotniczej. Wykształcenie wyższe: dr nauk technicznych. W 1957 r. ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą w Olsztynie. W 1971 r. Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie.

W 1959 r. wstąpił do PZPR. W aparacie partyjnym pełnił m.in. funkcje sekretarza komitetu powiatowego w Elblągu i Tczewie.

W latach 1971-1975 był sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego  PZPR w Gdańsku.

W 1975 r. objął stanowisko I sekretarza KW PZPR w Gdańsku i członka Komitetu Centralnego.

W okresie 1976-1985 był posłem na Sejm PRL.

W sierpniu 1980 r. reprezentował władze komunistyczne w rozmowach z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Stoczni Gdańskiej.

W grudniu 1980 r. został zastępcą członka Biura Politycznego KC PZPR.

Na Nadzwyczajnym Zjeździe PZPR w lipcu 1981 r. nie został wybrany do KC.

Po wprowadzeniu stanu wojennego pozbawiony został stanowiska I sekretarza KW w Gdańsku (styczeń 1982).

W latach 1982-1986 pełnił funkcję radcy ambasady polskiej w Helsinkach. Następnie był doradcą ministra spraw zagranicznych.

W lipcu 1989 r. został wicemarszałkiem tzw. sejmu kontraktowego.

W styczniu 1990 r. na ostatnim zjeździe PZPR stanął na czele Unii Socjaldemokratycznej RP (od kwietnia 1990 r. Polskiej Unii Socjaldemokratycznej).

W latach 1991-1995 pełnił funkcję ambasadora RP w Finlandii.

Od 2001 do 2005 r. był  ambasadorem RP na Łotwie. (PAP)

 mjs

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL