PRL

27.04.2012 aktualizacja 31.07.2016

Zygmunt Michałowski (1918-2010)

Fot.. NAC Fot.. NAC

Urodził się 10 marca 1918 r. w Krakowie. Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W czasie II wojny światowej przedostał się do Francji i wstąpił do Wojska Polskiego. Potem przebywał w Wielkiej Brytanii, gdzie odkomenderowany został na dalsze studia, najpierw na Uniwersytecie St. Andrews, a po dwóch latach na Wydziale Prawa w Oxfordzie. Tam ukończył Wydział Prawa Polskiego i uzyskał stopień magistra. W Londynie odbył kurs dyplomatyczno-konsularny.

Od końca 1944 r. do chwili cofnięcia uznania rządowi RP na uchodźstwie był attache poselstwa RP w Brukseli.

Po trzech latach pobytu w Australii, w 1954 r. rozpoczął pracę w Radiu Wolna Europa w Berlinie, Paryżu i Monachium.

W 1970 r. został zastępcą dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE, a w 1976 r., po odejściu Jana Nowaka Jeziorańskiego, objął stanowisko dyrektora rozgłośni.

"Mówiono w RWE, że jeśli Nowak ciszył się najwyższym szacunkiem zespołu, to Michałowski - jego sympatią. Miał maniery arystokraty i potrafił w dyplomatyczny sposób rozstrzygać radiowe spory i rozwiązywać problemy" - pisała Jolanta Hajdasz, autorka książki "Szczekaczka, czyli Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa.

Funkcję dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE Zygmunt Michałowski pełnił do 1982 r. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Belgii. Na kilka lat przed śmiercią powrócił do Krakowa, gdzie zmarł 12 lipca 2010 r. (PAP)

mjs/rgr/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL