Inne

12.03.2014 aktualizacja 18.07.2016

Powstanie szlak promujący tradycyjną świętokrzyską kuchnię

Szkolenia dla rolników i restauratorów dotyczące przetwórstwa, sprzedaży i organizacji żywienia w oparciu o produkty tradycyjne, wydanie książki kucharskiej z potrawami regionalnymi oraz wytyczenie szlaku kulinarnego - zakłada projekt „Świętokrzyska Kuźnia Smaków”.

Przedsięwzięcie realizuje Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, w ramach programu „Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością". Jest on finansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Jak powiedziała w środę PAP kierownik projektu Teresa Wąsik, przedsięwzięcie jest skierowane do mieszkańców powiatów: sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego i kieleckiego.

W zamyśle pomysłodawców, „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” ma promować wiedzę o roli produktów lokalnych w rozwoju regionu i poszerzyć ofertę turystyczną dla odwiedzających Góry Świętokrzyskie, o wyroby tradycyjne. Głównym celem projektu jest wykreowanie i urynkowienie wybranych produktów lokalnych i tradycyjnych.

W zamyśle pomysłodawców, „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” ma promować wiedzę o roli produktów lokalnych w rozwoju regionu i poszerzyć ofertę turystyczną dla odwiedzających Góry Świętokrzyskie, o wyroby tradycyjne. Głównym celem projektu jest wykreowanie i urynkowienie wybranych produktów lokalnych i tradycyjnych.

W szkoleniach poświęconych tradycyjnemu przetwórstwu produktów i ich sprzedaży oraz organizacji żywienia w oparciu o kuchnię regionalną i produkt lokalny uczestniczyło 160 osób - rolników, przetwórców, prowadzących gospodarstwa agroturystyczne, restauratorów i właścicieli punktów gastronomicznych. Zorganizowano także część wyjazdów studyjnych, m.in. do gospodarstw i przetwórni woj. podkarpackiego.

W ramach projektu ogłoszono konkurs na najlepszą potrawę tradycyjną regionu Gór Świętokrzyskich. Mogą w nim wystartować mieszkańcy czterech powiatów objętych projektem.

Wybrane przepisy złożą się na książkę kucharską, która będzie wydana w wersji drukowanej i elektronicznej. Konkurs trwa do 20 maja, szczegóły dotyczące zasad udziału zamieszczono na stronie www.sodr.pl

Finałem projektu ma być oznakowanie szlaku kulinarnego. Będzie on wskazywał miejsca wytwarzania i sprzedaży produktów lokalnych i tradycyjnych. Znajdą się na nim producenci wytwarzający lub oferujący takie produkty oraz dania kuchni regionalnej.

Zostanie wydana także mapa szlaku. Jej wersję elektroniczną oraz informacje na temat oferowanych produktów i ich wytwórców będzie można znaleźć na stronie internetowej, która powstanie w ramach projektu.

Przedsięwzięcie zakłada także opracowanie wniosków o wpisanie 12 produktów regionalnych na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Finał projektu zaplanowano na drugi kwartał 2015 roku. „Chcemy, by szlak żył i rozrastał się także po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, dlatego będziemy szukali wsparcia dla dalszego finansowania naszej idei” - tłumaczyła Wąsik.

Budżet projektu to ok. pół miliona złotych.

Jest on częścią programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”. Celem programu jest wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturalnych Gór Świętokrzyskich w związku z aktywizacją gospodarczą mieszkańców regionu.

Przedsięwzięcie o budżecie 19,8 mln zł zakłada m.in. dotacje na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej, szkolenia z przedsiębiorczości dla młodzieży i kursy dla lokalnych liderów.

Program finansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy od dwóch lat realizują Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu i samorząd województwa świętokrzyskiego.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej Polsce i dziewięciu innym państwom, które przystąpiły do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Trafi do nich ponad 1 mld franków szwajcarskich, z czego niemal połowę, ok. 489 mln franków, przeznaczono dla Polski. Program został uruchomiony 15 września 2008 roku. (PAP)

ban/ mki/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL