Polska po 1989 roku

18.02.2018

Rewitalizacja Starachowic z 23 mln zł dotacji z UE

Kwota ok. 23 mln zł z funduszy UE trafi na rewitalizację Starachowic (Świętokrzyskie). W jej ramach planowane jest zagospodarowanie otoczenia miejskich zalewów i parku, remont centrum kultury czy inwestycje na osiedlu Wzgórze.

Starachowice są trzecim co do wielkości (po Kielcach i Ostrowcu Świętokrzyskim) miastem woj. świętokrzyskiego. Położone są w północno-wschodniej części regionu. Mieszka tam ponad 50 tys. osób. To miasto przemysłu ciężkiego i mechanicznego ucierpiało na przemianach gospodarczych 1989 r. Sytuację poprawiła nieco w ostatnich latach m.in. działalność specjalnej strefy ekonomicznej.

Niedawno władze Starachowic podpisały wstępną umowę na dofinansowanie inwestycji wartej ponad 37 mln zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO). Projekt „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” zakłada realizację kilku przedsięwzięć w różnych częściach miasta. Część prac rozpocznie się w tym roku.

Jak przypomniał podczas uroczystości prezydent Starachowic Marek Materek, miasto przygotowało wcześniej gminny program rewitalizacji na lata 2016-2025. Został on opracowany m.in. dzięki środkom pozyskanym z programu Ministerstwa Rozwoju „Modelowa rewitalizacja miast”. „Ten program umożliwił nam przede wszystkim sfinansowanie przygotowania gminnego programu rewitalizacji z pomocą ekspertów. Finansujemy także wykonanie dokumentacji technicznych dla tych przedsięwzięć, które będą potem realizowane ze środków programu regionalnego” – wyjaśniał prezydent.

Włodarz podkreślił, że gminny program rewitalizacji jest dokumentem, w oparciu o który będzie opracowywana strategia rozwoju gminy. „Tu mamy dobrą diagnozę tego, z jakimi problemami spotykamy się na terenie miasta, gdzie mamy największe problemy społeczne, jakie potrzeby mamy do zrealizowania. Według programu staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne na projekty z różnych źródeł, by jak najmniej wydawać na ten cel środków własnych” – dodał Materek.

Samorządowiec zaznaczył, że część przedsięwzięć zapisanych w gminnym programie rewitalizacji została zrealizowana, inne są na etapie przetargowym lub wykonywania dokumentacji technicznej.

W ramach projektu „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” rozbudowany i wyremontowany zostanie tzw. „pałacyk” - przedwojenna willa dawnego dyrektora miejscowej fabryki. Budynek po remoncie będzie miejscem spotkań mieszkańców, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Znajdą się tu m.in. sale konferencyjna, pomieszczenia biurowe, kawiarnia i oranżeria. Teren wokół „pałacyku” zostanie zagospodarowany i ogrodzony – pojawią się m.in. parking i nowe nasadzenia zieleni.

Modernizacja czeka także siedzibę Starachowickiego Centrum Kultury. Odnowione zostaną m.in.: zaplecze sceny, sala muzyczna, magazyn sprzętu akustycznego, główne wejście do kina, klatka schodowa, łazienki, foyer i szatnia, zainstalowana będzie winda. Na nowo zagospodarowane zostanie także bezpośrednie otoczenie gmachu.

Projekt zakłada również zagospodarowanie terenu jednego z najchętniej odwiedzanych przez mieszkańców w powiecie starachowickim kąpielisk - przy zalewie „Lubianka” - zlokalizowanym w południowo-zachodniej części Starachowic. Poszerzona zostanie plaża, wokół zbiornika powstanie ścieżka dla pieszych i rowerzystów, będą strefy rekreacji, nowe molo, zaplecze sanitarne, gastronomiczne i techniczne. Będzie też pole namiotowe i kempingowe. Inwestycja będzie realizowana na podstawie projektu architektonicznego, który zwyciężył w zorganizowanym wcześniej konkursie.

Nowe oblicze zyska także północny brzeg zalewu „Pasternik” – kolejnego zbiornika wodnego zlokalizowanego w granicach Starachowic. Powstanie tu promenada i ścieżka rowerowa, plac zabaw i siłownia plenerowa, altany ogrodowe. Zaplanowano także nowe nasadzenia zieleni. Cały teren będzie oświetlony.

Na nowo zagospodarowany zostanie Park Miejski - to 10-hektarowy obszar w centrum Starachowic, usytuowany na skarpie doliny rzeki Kamiennej. Park powstał w latach 1958-61, a przy jego wytyczeniu, wykorzystano funkcjonujący w tym miejscu drzewostan, zachowując jego leśny charakter. Odnowione zostaną alejki i chodniki, powstanie m.in. taras widokowy, mały amfiteatr, zainstalowane zostaną nowe ławki, pojawią się leżaki, hamaki, stoły do gier oraz ścieżki edukacyjne. Zainstalowany będzie monitoring i punkty dostępu do Wi-Fi. Część tego projektu będzie realizowana także z innego działania RPO.

Kolejne przedsięwzięcie to remont ciągu pieszego między linią kolejową i placem dworcowym w Starachowicach Dolnych. Chodzi m.in. o utworzenie podwórca przy ul. Radomskiej i budowę skweru pomiędzy ulicami Nadrzeczną i Sportową, z uwzględnieniem osi kompozycyjnej w kierunku historycznego domu robotniczego z 1836 r. W przyszłości w tej okolicy ma być realizowany kompleksowy projekt zagospodarowania placu dworcowego.

Ostatnia z planowanych inwestycji będzie prowadzona na Osiedlu Wzgórze. Jak wyjaśniała w rozmowie z PAP pełnomocnik prezydenta ds. rewitalizacji Aneta Nasternak-Kmieć, znajduje się tam 14 kamienic z 1920 r. (ponad połowa jest własnością gminy) – zamieszkiwali je pracownicy fabryki, później funkcjonowało tu osiedle socjalne.

„W ramach projektu rewitalizacji zamierzamy kapitalnie wyremontować jeden budynek razem z pomieszczeniem gospodarczym. Mieszkańcy przetrzymują w nim m.in. materiały na opał. Budynek – potem całe osiedle – zostanie podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. W dawnych pomieszczeniach gospodarczych powstanie świetlica środowiskowa - miejsce spotkań mieszkańców, także z psychologiem czy doradcą zawodowym” – opisywała Nasternak-Kmieć. Dodała, że remont budynku będzie modelem dla kolejnych inwestycji infrastrukturalnych na tym osiedlu, jakie będą sukcesywnie realizowane.

Jak zaznaczyła rozmówczyni PAP, inwestycje w infrastrukturę, mają być jednym z elementów na rzecz działań - także finansowanych z funduszy zewnętrznych - zmierzających do przemian społecznych w tej dzielnicy. „Trzeba tam zrobić reintegrację społeczną, bo większość mieszkańców to osoby bezrobotne, korzystające z zasiłków, jest duży poziom ubóstwa. Tam występuje największa spirala problemów społecznych w mieście, które musimy rozwiązać, działając tam na miejscu” - dodała Nasternak-Kmieć.

„Korzystamy z różnych źródeł, po to by działania infrastrukturalne były komplementarne do działań społecznych. To jest klucz do modelowej rewitalizacji - żeby to nie przestrzeń definiowała zmianę społeczną, ale by ten proces wyszedł od ludzi. Wszystkie inwestycje infrastrukturalne tak naprawdę mają na celu integrację społeczną (…)” – podsumowała rozmówczyni PAP. (PAP)

autor: Katarzyna Bańcer

edytor: Sonia Sobczyk

ban/ son/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL