Kościół katolicki w PRL

10.08.2016 aktualizacja 30.08.2016

Rok 1966

Cały rok 1966 przebiegał pod znakiem konfliktu na linii PRL-Kościół. Stroną atakującą była komunistyczna władza, która chciała zminimalizować znaczenie obchodów Millenium, organizując m.in. przeciwstawne obchodom rocznicy chrztu Polski, uroczystości 1000-lecia Państwa Polskiego. Ich kulminacja odbyła się 22 lipca, aby symbolicznie zaakcentować, że to właśnie Polska Ludowa jest zwieńczeniem 1000-letnich dziejów.

W filmie „ Rok 1966” wykorzystano bogate materiały archiwalne z uroczystości kościelnych oraz imprez organizowanych przez PZPR. Świadkowie podkreślają agresywne działania władz komunistycznych, które wykorzystując SB miały doprowadzić m.in. do poważnych zakłóceń podczas mszy milenijnych. Na tym tle rysuje się sylwetka Prymasa Tysiąclecia - kardynała Stefana Wyszyńskiego, który nie dawał się wciągać w agresywne działania Władysława Gomułki i faktycznie duchowo przewodził polskiemu społeczeństwu.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL