Kultura i sztuka po 1989 roku

02.07.2017

Od niedzieli w Krakowie 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO 

W niedzielę w Krakowie rozpocznie się 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Po raz pierwszy odbędzie się ona w Polsce. Członkowie Komitetu w ciągu kilkunastu dni podejmą ponad 200 decyzji dotyczących światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński wielokrotnie podkreślał, że sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO to największe międzynarodowe wydarzenie organizowane w tym roku przez rząd. Do tej pory swój udział w sesji potwierdziło blisko 3 tys. osób ze 137 krajów. Jest wśród nich 240 obserwatorów, 132 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz blisko 250 dziennikarzy.

Uroczyste otwarcie sesji z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i dyrektor generalnej UNESCO Iriny Bokovej nastąpi w niedzielę wieczorem na Wawelu.

Obrady będą się toczyć od poniedziałku w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Oprócz przedstawicieli 21 państw, które są obecnie członkami Komitetu wezmą w nich udział delegaci z ponad 100 innych krajów - sygnatariuszy konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego uchwalonej w 1972 r. Sesji przewodniczył będzie prof. Jacek Purchla, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO i dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.

Delegaci będą omawiać m.in. 34 wnioski dotyczące wpisania zabytków na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest wśród nich siedem miejsc przyrodniczych, jedno mieszane tj. przyrodnicze i kulturowe oraz 26 miejsc kulturowych. Kandydatura zgłoszona przez Polskę to zabytkowa kopalnia ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach.

O wpisanie własnych zabytków na listę starają się m.in. Angola, Argentyna, Chiny, Indie, Japonia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Rosja i Turcja. W tej części porządku obrad znalazł się także wniosek Palestyny o wpisanie na listę w trybie nagłym Starego Miasta w Hebronie i w związku z tym musi on zostać wprowadzony pod obrady.

Najpierw prezentowane będą wnioski dotyczące obiektów przyrodniczych, potem kulturowych. Kolejność w każdej z tych grup wyznaczona jest według regionów świata w porządku alfabetycznym zaczynając od Afryki.

Obecnie na liście Światowego Dziedzictwa są 1052 dobra w 165 państwach. Komitet przeprowadzi w Krakowie przegląd stanu zachowania 99 z tych obiektów. Jest wśród nich Białowieża. Projekt decyzji Komitetu przygotowany przed spotkaniem w Krakowie mówi m.in. o tym, żeby do Białowieży ponownie wysłać misję ekspertów. Organizacje ekologiczne zapowiadają w Krakowie manifestacje w obronie puszczy.

Na 41. sesji Komitetu omawiane będą także obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu. Jeden z nich - Park Narodowy Komoe w Wybrzeżu Kości Słoniowej - ma szansę na wykreślenie z tej listy podczas obrad w Krakowie. Ale lista licząca obecnie 55 pozycji może zostać rozszerzona o pięć kolejnych m.in. o zabytkowe centrum Wiednia; region ekologiczny Cerrado: parki narodowe Chapada dos Veadeiros i Emas w Brazylii; wyspy i obszary chronione Zatoki Kalifornijskiej w Meksyku; Dolinę Katmandu w Nepalu oraz fort i ogrody Szalimar w Lahaur w Pakistanie.

Obrady w Krakowie potrwają do 12 lipca i będą transmitowane w internecie. Towarzyszy im zorganizowane przez Międzynarodowe Centrum Kultury Forum Młodych Profesjonalistów, czyli osób zajmujących się ochroną dziedzictwa w 32 krajach oraz po raz pierwszy Forum Zarządców Miejsc Światowego Dziedzictwa.

Z polskiej inicjatywy odbędzie się także Forum Społeczeństwa Obywatelskiego, podczas którego Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO spotka się z przedstawicielami organizacji pozarządowych,

Sesji towarzyszyć będzie akcja charytatywna "Solidarni z Aleppo" czyli zbiórka funduszy na rzecz tego syryjskiego miasta oraz koncert na Bulwarze Wołyńskim nad Wisłą, na którym 9 lipca wystąpią m.in.: Kasia Kowalska, Sebastian Karpiel-Bułecka, Dariusz Malejonek, Halina Mlynkova.

Organizatorem 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO z ramienia polskiego rządu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przygotowuje ją we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz władzami Krakowa. Koordynatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Poza obradami merytorycznymi uczestnicy sesji będą mogli uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych odbywających się w Krakowie oraz odwiedzić polskie obiekty wpisane na listę dziedzictwa m.in. Kopalnię Soli w Wieliczce, kościoły drewniane w Małopolsce oraz kościoły pokoju w Świdnicy i Jaworze. (PAP)

wos/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL