Starożytność

08.07.2018

Wystawa poświęcona Gotom w muzeum w Wałczu

„W kręgu tajemnic” „W kręgu tajemnic”

Historię wodza Filimera i związek Gotów z historią Pomorza przybliża wystawa w Muzeum Ziemi Wałeckiej. Ekspozycję „W kręgu tajemnic” będzie można oglądać w Wałczu (Zachodniopomorskie) do września.

"Goci, wędrując przez Pomorze i dalej na południe, zostawili nam, badaczom, mnóstwo źródeł, zabytków jak i konstrukcji. Nie zostawili nam natomiast instrukcji obsługi. Nie jesteśmy w stanie odtworzyć całej sfery duchowej, m.in. wierzeń, obrzędów, tradycji a więc ważnego fragmentu życia codziennego" – powiedziała PAP Magdalena Suchorska z Muzeum Ziemi Wałeckiej. Dodała, że muzealnicy nie tracą nadziei, iż uda się choć trochę "rozwiać mgłę" spowijającą obecność Gotów na Pomorzu Zachodnim.

Jak wyjaśniła archeolog, historia Gotów związana jest także z Pojezierzem Wałeckim. Lud ten pojawił się na Pomorzu na przełomie tysiącleci. Pod koniec I w. p.n.e. i na początku I w. n.e. Goci opuścili wyspę Skandię i – według rzymskiego historyka Jordanesa - po przepłynięciu Bałtyku, wylądowali w rejonie Pomorza Środkowego zakładając Gothiskandię. Na Pojezierze Wałeckie dotarli podczas wędrówki na południe, do Krainy Oium. Badacze nadal odnajdują ślady ich obecności.

"Najwięcej źródeł dostarczają nam badania archeologiczne prowadzone na cmentarzyskach birytualnych, czyli takich, gdzie obok siebie występują pochówki ciałopalne i szkieletowe. Współczesne techniki pozwalają na nieinwazyjne badanie olbrzymich obszarów, w tym też leśnych. Baza informacji o nowych stanowiskach ciągle się rozbudowuje" – wyjaśniła Suchorska.

Wystawa w Wałczu składa się z trzech części. Pierwsza to zabytki związane z kulturą wielbarską, utożsamianą z Gotami na Pomorzu, pochodzące ze zbiorów Muzeum w Koszalinie. To charakterystyczne dla stroju Gotów zapinki (fibule), a także sprzączki, nakładki i okucia końca pasów. Wśród eksponatów znalazły się też m.in. bransolety, wisiorki gruszkowate i kuliste czy szklane i bursztynowe paciorki. Można także oglądać przedmioty codziennego użytku: szpile, przęśliki, grzebienie czy naczynia gliniane. Pochodzą one w większości z cmentarzysk kultury wielbarskiej. Jak zaznaczyła archeolog, dość istotne jest, iż z wyposażenia pochówków niemal całkiem zniknęło uzbrojenie.

Kolejnym elementem wystawy są rekonstrukcje obiektów charakterystycznych dla gockich cmentarzysk: kurhanu, kręgu kamiennego, stosu pogrzebowego. Uzupełnione są bogatą szatą graficzną, pochodzącą z badań tego typu obiektów na Pomorzu.

Trzeci składnik wystawy to wizja wyprawy, walki, śmierci i pochówku wodza Filimera, syna Gadriaga, postaci znanej z dzieła Jordanesa "Getica".

Wystawę w Muzeum Ziemi Wałeckiej będzie można oglądać do 2 września br.(PAP)

autorka: Elżbieta Bielecka

emb/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL