II Rzeczpospolita

08.03.2019

Wystawa z okazji 100-lecia PCK w Płocku

Płock to jedno z miast, gdzie 100 lat temu najwcześniej powstały struktury Polskiego Czerwonego Krzyża. Z okazji jubileuszu w tamtejszym Domu Darmstadt otwarto w piątek wystawę fotografii i dokumentów, które prezentują lokalną działalność tego stowarzyszenia.

Prezes płockiego oddziału rejonowego PCK Ewa Domosławska podkreśliła podczas wernisażu, że działalność tej organizacji potwierdza, iż "rzeczy wielkie, bardzo ważne, mają siłę przetrwania".

"Trwamy sto lat. Ta siła tkwi w naszym społeczeństwie, w mieszkańcach Polski i naszego miasta" – powiedziała Domosławska. Zaznaczyła przy tym, że w ciągu swego istnienia "obok kultury i religii, PCK scalał Polaków".

Domosławska przypomniała, że po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 18 stycznia 1919 r. w warszawskim hotelu Bristol pod patronatem Heleny Paderewskiej zebrała się grupa działaczy, która powołała Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża – od 1927 r. działające jako Polski Czerwony Krzyż. Dodała, że w Płocku struktury tego stowarzyszenia zawiązały się dokładnie 8 marca 1919 r.

"Zwracamy uwagę, że każdy patriota polski, bez względu na swą przynależność partyjną, wyznanie i płeć, powinien za swój obowiązek względem ojczyzny uważać konieczność należenia do humanitarnej instytucji Czerwonego Krzyża" – cytowała Domosławska notatkę prasową z 1919 r., zamieszczoną w ówczesnym "Kurierze Płockim".

Odnosząc się do lokalnej historii PCK, Domosławska wspomniała m.in. o obronie miasta w sierpniu 1920 r. przed armią bolszewicką i pomocy niesionej wówczas rannym. Podkreśliła, że za okazaną wówczas ofiarność lokalne struktury tej organizacji zostały wyróżnione specjalną odznaką – Krzyżem za Męstwo i Odwagę 206 Pułku Piechoty Armii Ochotniczej i Obrony Płocka.

Na wystawie prezentującej najważniejsze wydarzenia z płockiej historii PCK zobaczyć można fotografie dokumentujące m.in. wyposażenie stowarzyszenia w 1932 r. w czteroosobową sanitarkę, a także organizację pomocy dla mieszkańców lewobrzeżnej części miasta i okolicznych miejscowości w czasie powodzi zimą 1982 r.

"To wyjątkowy jubileusz, bo organizacja i ludzie, którzy ją tworzą są wyjątkowi" – podkreślił podczas otwarcia wystawy na 100-lecie PCK prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

W ramach rocznicowych obchodów w Płocku wydana została jednodniówka "1919-2019 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża", przypominająca najważniejsze wydarzenia z jego historii. Na październik planowane jest tam zasadzenie dębu upamiętniającego jubileusz, a na listopad uroczysty koncert połączony z obchodami Dni Honorowego Dawcy Krwi.

Pod koniec ubiegłego roku radni Płocka przyjęli uchwałę o ustanowieniu tam roku 2019 Rokiem Polskiego Czerwonego Krzyża.

Czerwony Krzyż powstał z inicjatywy pochodzącego ze Szwajcarii przedsiębiorcy i filantropa Jeana Henriego Dunanta (1828-1910), późniejszego laureata pierwszej Pokojowej Nagrody Nobla – z 1901 r. W czerwcu 1859 r. był on świadkiem cierpień żołnierzy pozostawionych na polu bitwy pod Solferino, w czasie wojny francusko-austriackiej.

Wstrząśnięty tymi doświadczeniami Dunant zorganizował w 1863 r. międzynarodową konferencję z udziałem przedstawicieli kilkunastu państw, która przyjęła rezolucję o utworzeniu narodowych komitetów pomocy rannym oraz o ochronie służb medycznych w czasie działań wojennych – ustalono wtedy, że obie inicjatywy będą prowadziły działania pod wspólnym znakiem: czerwonego krzyża na białym tle. (PAP)

Autor: Michał Budkiewicz

mb/ joz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL