Rok 1968

18.03.2018

Wystawa Żydzi w Opolu w latach 1945-1968

Wystawę na temat obecności Żydów w Opolu od zakończenia wojny do 1968 roku można obejrzeć w Muzeum Śląska Opolskiego. Wiele z dokumentów jest udostępnionych publiczności po raz pierwszy.

Dostępną do 13 kwietnia wystawę dokumentów w opolskim muzeum otwarto z okazji 50. rocznicy wydarzeń marca 1968 roku. Oprócz wycinków gazet i dokumentów opisujących tło wydarzeń sprzed pół wieku, na wystawie znalazły się świadectwa działalności społeczności żydowskiej po 1945 roku będące częścią zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu. Część z nich została pokazana szerszej publiczności po raz pierwszy.

"Wiemy stosunkowo dużo na temat funkcjonowania społeczności żydowskiej w Opolu przed drugą wojną światową. W powszechnej świadomości istnieje także postać prof. Maurycego Horna - rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, który w 1968 roku bronił studentów WSP przed interwencją milicji, za co został odwołany ze stanowiska. Część naszych zbiorów, które udostępniliśmy na tę wystawę, może być uzupełnieniem wiedzy o Żydach, którzy przyjechali do Opola po zakończeniu wojny i starali się ułożyć na nowo swoje życie, prowadząc działalność gospodarczą, kulturalną, oświatową, a nawet polityczną" - wyjaśnia w rozmowie z PAP Mirosław Lenart, dyrektor AP w Opolu.

Na wystawie znalazły się fotokopie dokumentów opisujących działalność kilkusetosobowej grupy Żydów, którzy przetrwali wojnę i w Opolu tworzyli własne organizacje. Jak wynika z akt opolskiego AP, w Opolu od 1946 roku działał oddział Komitetu Żydowskiego, prowadzący m.in. kuchnię, opiekę lekarską i stomatologiczną, a nawet udzielający pożyczek na uruchomienie działalności rzemieślniczej. W lipcu 1946 roku polskie władze otrzymały informację o rozpoczęciu działalności miejskiego oddziału Hitachdut - Żydowskiej Syjonistyczno-Socjalistycznej Partii Pracy, której celem było wspieranie emigracji do Palestyny. W mieście działało także Żydowskie Towarzystwo Kultury, prowadzące kursy jidysz i polskiego. Ich działalność była stopniowo wygaszana w miarę sowietyzacji Polski oraz na skutek procesów emigracyjnych po powstaniu państwa Izrael. (PAP)

autor: Marek Szczepanik

masz/ hgt/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL