Europa i świat po 1989 roku

13.10.2018

40. rocznicę wyboru Jana Pawła II na papieża upamiętniono w Moskwie

Postaci Jana Pawła II jako świętego, humanisty i papieża poświęcony był wieczór jubileuszowy, który odbył się w sobotę w Moskwie. Upamiętniono na nim 40. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża oraz 7. rocznicę odsłonięcia w Moskwie jego pomnika.

Uroczystość odbyła się w sali Biblioteki Literatury Obcej w centrum Moskwy. W atrium tego gmachu znajduje się jedyny w Rosji pomnik Jana Pawła II.

Jan Paweł II był wielkim humanistą XX wieku, który wielu z nas był współczesny; był postacią, której udało się zmienić świat i nasze życie - mówił organizator spotkania, reżyser Grigorij Amnuel. "Papież Jan Paweł II, święty Jan Paweł II to postać uniwersalna, która ma znaczenie nie tylko dla całego świata chrześcijańskiego, ale i - w moim przekonaniu - ogółem dla dzisiejszego świata" - powiedział ambasador RP w Moskwie Włodzimierz Marciniak.

Jak wskazał, ważnym aspektem jest to, że kardynał Wojtyła został ukształtowany kulturowo, intelektualnie i duchowo w Polsce. Choć zwykle mówi się o Janie Pawle II, wymieniając jego osiągnięcia, to ważne jest, by zwrócić uwagę na to, jaki był - mówił dyplomata. "To jest bardzo ważny aspekt, szczególnie dla nas, bo cały czas był z nami i zawsze czuliśmy jego obecność" - powiedział ambasador.

Jako papieża, który zdołał przekazać męstwo i nadzieję uciskanym, najbiedniejszym i najsłabszym na całym świecie, opisał Jana Pawła II nuncjusz apostolski w Rosji abp Celestino Migliore w odczytanym podczas uroczystości liście. Przypominając o słowach Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Polski w 1979 roku: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi", abp Migliore zauważył, iż chodziło w nich nie tylko o Polskę, ale o wszystkie narody Europy Wschodniej. "Jego modlitwa została usłyszana po kilku latach, ze zdumiewającymi rezultatami" - zauważył nuncjusz.

Ambasador Litwy w Moskwie Remigijus Motuzas podkreślił, że sobotnia uroczystość nie jest jedynie formalnym jubileuszem. "Wszyscy dzisiaj mówimy o człowieku, o duchowości, u wszystkich pojawiają się jakieś wspomnienia, czy byliśmy blisko papieża, czy też nie" - zauważył. Jak wspominał, on sam był blisko podczas pielgrzymki Jana Pawła II na Litwę w 1993 roku. Dyplomata podkreślił, że ta papieska wizyta odbyła się w czasie, gdy Litwa po rozpadzie ZSRR przeszła trudną drogę odnowienia, umocnienia i uznania niepodległości. Niedawno zaś w Wilnie był papież Franciszek, którego wizyta poruszyła cały naród - mówił ambasador Litwy.

"Ten wieczór skłania nas wszystkich do pomyślenia także o duchowości - czymś najcenniejszym, co propagował Jan Paweł II i co kontynuuje papież Franciszek" - dodał dyplomata.

Podczas spotkania przypomniano także o nieżyjących już osobach, które przyczyniły się do odsłonięcia w 2011 roku pomnika Jana Pawła II w Moskwie. Byli nimi: autor pomnika, ukraiński rzeźbiarz Ołeksandr Wasiakin, Jekatierina Gienijewa, która kierowała wówczas Biblioteką Literatury Obcej, oraz ambasador RP w Moskwie w latach 2006-2010 Jerzy Bahr.

Na sobotniej uroczystości obecni byli współpracownicy Wasiakina - rosyjscy rzeźbiarze Ilja i Nikita Fioklinowie. Pomnik polskiego papieża jest częścią panteonu twórców, pisarzy i myślicieli tworzonego od wielu lat w atrium Biblioteki Literatury Obcej. Przedstawia naturalnych rozmiarów postać siedzącego Jana Pawła II z otwartą książką na kolanach.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)

awl/ akl/ kar/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL