Epoka nowożytna

12.06.2019

450 lat Unii Lubelskiej – wystawa w kijowskim metrze

„Wolni z wolnymi. Równi z równymi. 450. rocznica zawarcia Unii Lubelskiej” – wystawa w kijowskim metrze. Źródło: Instytut Polski w Kijowie „Wolni z wolnymi. Równi z równymi. 450. rocznica zawarcia Unii Lubelskiej” – wystawa w kijowskim metrze. Źródło: Instytut Polski w Kijowie

Na stacji metra Złote Wrota w centrum Kijowa do 15 lipca można oglądać wystawę fotografii „Wolni z wolnymi. Równi z równymi. 450. rocznica zawarcia Unii Lubelskiej”, która opowiada o do dziś widocznych śladach związku łączącego wiele narodów.

„W roku 1569 w Lublinie podjęto decyzje, które prowadziły do powstania Rzeczypospolitej Obojga Narodów – wielokulturowego, wielojęzykowego, wielowyznaniowego państwa, którego spuścizna współkształtowała, z różną siłą i w różnym stopniu, oblicza narodów, które dziś żyją na jego dawnym terytorium” – piszą organizatorzy wystawy. Ekspozycja przygotowana przez Instytut Polski w Kijowie i współpracujących z nim historyków, składa się z dwóch części: pierwszej - architektonicznej, na której zostały przedstawione obiekty architektoniczne powstałe za czasów Unii Lubelskiej, oraz drugiej, złożonej ze zdjęć polskich i ukraińskich rekonstruktorów historycznych w strojach z epoki, przedstawiających różne stany społeczne zamieszkujące terytorium Rzeczypospolitej. Wśród budowli prezentowanych na wystawie są zarówno twierdze, pałace magnackie, jak i kościoły wszystkich wyznań zamieszkujących miasta dawnego państwa. Wśród zdjęć jest również reprodukcja słynnego obrazu Jana Matejki „Unia Lubelska”.

Stacja Złote Wrota jest jedną z najważniejszych w stolicy Ukrainy. Dziennie z ruchomych schodów, wzdłuż których zawieszona jest ekspozycja, korzysta ponad 20 tysięcy osób. Jest to już druga wystawa poświęcona polskiej historii zorganizowana w tym miejscu. Podczas poprzedniej, w listopadzie 2018 r., prezentowano dorobek cywilizacyjny II Rzeczypospolitej w stulecie odzyskania niepodległości. Jak zauważył  wówczas Bartosz Musiałowicz, dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie, prezentowanie polskiej historii w przestrzeni publicznej stolicy Ukrainy stanie się jedną z tradycji prowadzonej przez niego placówki.

Wystawa „Wolni z wolnymi. Równi z równymi. 450. rocznica zawarcia Unii Lubelskiej” to kolejny element programu ukraińskich obchodów tego wydarzenia, organizowany przez Instytut Polski w Kijowie. 24 maja w Akademii Dyplomatycznej MSZ Ukrainy odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Wolni z wolnymi, równi z równymi. Unia Lubelska 1569 r. w historii Europy Środkowo-Wschodniej”. W konferencji wzięli udział historycy z Białorusi, Wielkiej Brytanii, Litwy, Niemiec, Polski oraz Ukrainy.

Zawarta 1 lipca 1569 r. w Lublinie unia dała początek Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Europy. Unia Lubelska została zawarta z wielkim trudem. Połączone sejmy Polski i Litwy obradowały w Lublinie przez pół roku. Posłowie zjechali w styczniu 1569 r. Obrady były burzliwe, Litwini zerwali je, wracając do Wilna, gdzie przedstawili swój projekt unii, który został poddany dyskusji. Po powrocie delegacji litewskiej do Lublina ostatecznie 1 lipca 1569 r. zawarto dokument nazwany Unią Lubelską.

Michał Szukała (PAP)
szuk / skp /
 

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL