Polska po zamachu majowym 1926-1939

31.01.2012 aktualizacja 31.08.2016

75. rocznica budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego

05.02.1937 Prezydent RP Ignacy Mościcki, wicepremier Eugeniusz Kwiatkowskiego, minister spraw wojskowych gen. Tadeusz Zbigniewa Kasprzycki, minister komunikacji Juliusz Ulrych, minister przemysłu i handlu Antoni Roman oraz kierownik robót inż. Ziemowit Śliwiński na budowie zapory wodnej w Rożnowie. 1938.05. Źródło: NAC Prezydent RP Ignacy Mościcki, wicepremier Eugeniusz Kwiatkowskiego, minister spraw wojskowych gen. Tadeusz Zbigniewa Kasprzycki, minister komunikacji Juliusz Ulrych, minister przemysłu i handlu Antoni Roman oraz kierownik robót inż. Ziemowit Śliwiński na budowie zapory wodnej w Rożnowie. 1938.05. Źródło: NAC

5 lutego 1937 r. wicepremier i minister skarbu Eugeniusz Kwiatkowski na posiedzeniu Komisji Budżetowej Sejmu przedstawił plan budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, który był największym przedsięwzięciem przemysłowym II RP. 

W latach 1937-1939, w ramach tzw. Trójkąta Bezpieczeństwa, w widłach rzek Wisły i Sanu powstały trzy rejony COP-u: surowcowy (kielecki), aprowizacyjny (lubelski) i przemysłu przetwórczego (sandomierski). Rocznie wydatki na COP sięgały 400-500 mln złotych (ok. 20-25 % budżetu państwowego).

COP w znacznym stopniu zwiększył możliwości obronne Polski, choć jego potencjał – w związku z wybuchem wojny we wrześniu 1939 r. – nie został w pełni wykorzystany. Spośród największych zakładów produkujących na rzecz wysiłku zbrojeniowego można wymienić m.in.: Państwowe Zakłady Lotnicze w Mielcu i Rzeszowie,  fabryka opon w Dębicy, fabryki samochodów w Starachowicach i Lublinie oraz broni w Radomiu i Kielcach. 

Postacie

  • Eugeniusz Kwiatkowski. Fot. PAP/CAF

    Kwiatkowski Eugeniusz

    -
  • Ignacy Mościcki. Fot. PAP/CAF

    Mościcki Ignacy

    -
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL