Polskie Państwo Podziemne

26.03.2013 aktualizacja 29.03.2018

Bohaterowie Szarych Szeregów: Maciej Aleksy Dawidowski „Alek”

Maciej Aleksy Dawidowski. Fot. NAC Maciej Aleksy Dawidowski. Fot. NAC

Podharcmistrz, sierżant podchorąży AK, kawaler orderu Virtuti Militari

Urodził się 3 listopada 1920 roku w Drohobyczu. Jego ojciec był dyrektorem administracyjnym Fabryki Karabinów w Warszawie (aresztowany przez Niemców w grudniu 1939 r. i rozstrzelany prawdopodobnie w Palmirach), matka inżynierem chemikiem.

Uczył się w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie. Należał wówczas do 23. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej, tzw. Pomarańczarni, wraz z Janem Bytnarem i Tadeuszem Zawadzkim. Maturę zdał w 1939 roku.

Zasłynął zdjęciem 11 lutego 1942 r. tablicy z niemieckim napisem na pomniku Kopernika w Warszawie. Za ten czyn otrzymał honorowy pseudonim „Kopernicki”.

Uczestnik konspiracji od jesieni 1939 r. Był członkiem Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej (PLAN), a po wycofaniu się z tej organizacji - łącznikiem w komórce więziennej ZWZ. Od marca 1941 r. w Szarych Szeregach jako drużynowy w hufcu Mokotów Górny. „Wraz z całym hufcem włączył się do akcji, prowadzonych przez Organizację Małego Sabotażu +Wawer+, stając się jednym z najwybitniejszych wykonawców akcji małosabotażowych” - pisał Andrzej Krzysztof Kunert.

Zasłynął zdjęciem 11 lutego 1942 r. tablicy z niemieckim napisem na pomniku Kopernika w Warszawie. Za ten czyn otrzymał honorowy pseudonim „Kopernicki”.

Ukończył szkołę podchorążych rezerwy piechoty ZWZ-AK, odbył szkolenie dywersyjne w Grupach Szturmowych. Był zastępcą dowódcy hufca „Południe” Grup Szturmowych – Jana Bytnara „Rudego”. Hufiec ten był jednocześnie plutonem „Sad” w Oddziale Specjalnym „Jerzy” Kedywu Komendy Głównej AK.

Został ciężko ranny w akcji pod Arsenałem 26 marca 1943 roku, mającej na celu uwolnienie Jana Bytnara „Rudego”. Był wówczas dowódcą sekcji „granaty”. Zmarł 30 marca 1943 r. w szpitalu Dzieciątka Jezus.

Generał Stefan Rowecki „Grot”, dowódca AK nadał w 1943 roku pośmiertnie Aleksemu Dawidowskiemu Order Virtuti Militari V klasy i awansował do stopnia sierżanta podchorążego.

Aleksy Dawidowski spoczywa w kwaterze Batalionu „Zośka” na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. (PAP)

tst/ abe/

Bohaterowie Szarych Szeregów: Jan Bytnar „Rudy”

Bohaterowie Szarych Szeregów: Tadeusz Zawadzki "Zośka"

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL