Polska po 1989 roku

31.12.2017

Dobrzeń Wielki będzie miał ulicę 22 lipca

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w sprawie nadania jednej z ulic w Dobrzeniu Wielkim nazwy 22 lipca. Decyzję wojewody zaskarżyła gmina Dobrzeń Wielki. Wyrok jest nieprawomocny.

Ulica w Dobrzeniu Wielkim nosiła nazwę 22 lipca od wielu lat. Po wejściu w życie tzw. ustawy dekomunizacyjnej, we wrześniu 2017 roku rada gminy Dobrzeń Wielki postanowiła zmienić jej nazwę na... 22 lipca. Zmiana polegała na uzasadnieniu nazwy. Według nowego uzasadnienia, nazwa jest upamiętnieniem Konstytucji Księstwa Warszawskiego, które zostało nadane 22 lipca 1807 roku przez Napoleona.

Zdaniem wojewody opolskiego, po zasięgnięciu opinii w Instytucie Pamięci Narodowej, nowa nazwa nadal jest niezgodna z ustawą o zakazie propagowania komunizmu, ponieważ nadal powszechnie kojarzona jest z upamiętnieniem Manifestu Lipcowego z 1944 roku pomimo zmiany uzasadnienia i jako taka nie może funkcjonować w przestrzeli publicznej. W połowie października wojewoda wydał postanowienie zastępcze nakazujące zmianę nazwy. Od decyzji wojewody odwołała się gmina.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu uznał za uzasadnione racje gminy Dobrzeń Wielki i uchylił decyzję wojewody opolskiego. Wyrok jest nieprawomocny i wojewoda może złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wójt gminy Dobrzeń Wielki Henryk Wróbel w rozmowie z PAP wyraził nadzieję na utrzymanie się decyzji WSA.

"Przypomnieliśmy wydarzenie, dzięki któremu wprowadzono nowoczesne rozwiązania prawne, z których część funkcjonuje do dzisiaj. Równość wobec prawa i niezależność sądów to wartości bliskie każdemu ustrojowi demokratycznemu i rada gminy chciała właśnie te osiągnięcia upamiętnić. Oczywiście, jednocześnie uniknęliśmy komplikowania życia mieszkańców i przedsiębiorców mających swoje siedziby przy tej ulicy. Celem działania gminy nie jest utrudnianie, ale ułatwianie życia swoim mieszkańcom" – powiedział PAP Wróbel. (PAP)

Marek Szczepanik

masz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL