Polskie Państwo Podziemne

27.07.2014 aktualizacja 14.07.2016

Dokumenty białostockiego okręgu Polski Niepodległej trafiły do archiwów IPN

Kilkanaście dokumentów – rozkazów i nominacji, organizacji konspiracyjnej Polska Niepodległa z okręgu białostockiego - trafiło do Instytutu Pamięci Narodowej. Historycy podkreślają, że to jedyne dokumenty tej organizacji w białostockich archiwach.

Jak powiedział PAP rzecznik białostockiego IPN Tomasz Danilecki, działalność organizacji pozostawało dotychczas w zasadzie nieznane. "Przekazane dokumenty, choć nieliczne, są więc wyjątkowo cenne dla badań nad polskim podziemiem na Białostocczyźnie w okresie II wojny światowej" - dodał.

Do archiwów IPN trafiły materiały z lipca 1943 roku – rozkazy organizacyjne i nominacyjne komendanta okręgu białostockiego organizacji Polska Niepodległa – Antoniego Burzyńskiego "Okszę". Przekazano też drukowane w Warszawie wydawnictwo podziemne "Jutro. Tygodnik Organizacji Polska Niepodległa".

Dokumenty przekazało do IPN Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Ziemi Podlaskiej oraz Kolekcjonerów Militariów "Grupa Wschód". Jak powiedział Danilecki, stowarzyszenie otrzymało je anonimowego darczyńcy z Białegostoku.

Jak mówił Danilecki, Polska Niepodległa była organizacją konspiracyjną działającą w całej okupowanej Polsce. Została powołana 1 listopada 1939 r. w Warszawie, z inicjatywy Jerzego Sulińskiego "Zawiszy", jej pierwszego komendanta. Polska Niepodległa deklarowała się jako "organizacja bojowa, apolityczna, grupująca w swych szeregach tych wszystkich Polaków, którzy pragną poświęcić swe życie dla odzyskania Niepodległej Ojczyzny". W jej ramach prowadzono działalność szkoleniową, sabotażowo-dywersyjną oraz propagandową. Zdaniem historyków największym osiągnięciem organizacji na tym ostatnim polu był druk własnych gazetek konspiracyjnych – tygodnika "Jutro" oraz miesięcznika "Głos Wolny, Wolność Ubezpieczający".

Na terenie kraju utworzono osiem okręgów organizacji. Okręg VII (Białostocki) nosił kryptonim "Stoczek" i powstał 19 maja 1942 r. Pierwszym jego komendantem został kapral. Antoni Burzyński "Oksza". Danilecki mówił, że pracował on jako kolejarz na dworcu w Białymstoku i początkowo właśnie spośród kolejarzy organizacja pozyskała wielu żołnierzy. W maju 1944 roku oddziały zbrojne Okręgu VII Polski Niepodległej scalono z Okręgiem Białostockim AK. (PAP)

swi/ abr/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL