Okupacja sowiecka

28.03.2012 aktualizacja 14.07.2016

Fedorowicz szefem Rady Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie

Jerzy Fedorowicz (PO) został w środę jednogłośnie wybrany na szefa Rady Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Celem Fundacji jest niesienie pomocy i wspieranie Polaków mieszkających w krajach b. ZSRR i b. bloku komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej.

Fedorowicz zastąpił na tym stanowisku wiceministra spraw zagranicznych Jana Borkowskiego, który ma zostać ambasadorem w Holandii.

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie powstała w 1992 roku. Działa na rzecz m.in. podtrzymywania polskości poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego, polskiej kultury i tradycji narodowych.

Sam Fedorowicz powiedział PAP, że dla niego wielkim zaszczytem jest pełnić funkcję przewodniczącego Rady Fundacji, w której działalność angażuje się "tak wybitny zestaw ludzi, jak m.in. prof. Jan Malicki, Bogumiła Berdychowska". Jak mówił, Fundacja będzie się skupiała na służeniu Polakom poprzez m.in. naukę czy sztukę.

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie powstała w 1992 roku. Działa na rzecz m.in. podtrzymywania polskości poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego, polskiej kultury i tradycji narodowych, poprawy sytuacji społecznej, zawodowej i materialnej polskiej grupy etnicznej, pogłębienia więzi pomiędzy środowiskami polskimi i narodami w kraju zamieszkiwania Polaków, pozyskiwania środowisk polonijnych i polskich na Zachodzie do współdziałania w pomocy dla Polaków na Wschodzie.

Fundacja wykonuje swoje cele poprzez realizację: państwowych zadań zleconych oraz projektów finansowanych ze środków pozabudżetowych jak np. darowizny. (PAP)

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL