Europa i świat po 1989 roku

03.04.2017

Instytut Myśli Schumana: Europa powinna powrócić do korzeni

Europa powinna powrócić do swoich chrześcijańskich korzeni i budowania wspólnoty opartej o europejską kulturę - podkreśla Instytut Myśli Schumana w ogłoszonej w poniedziałek Deklaracji Schumana 2017.

Instytut Myśli Schumana został założony w 2016 r. z inicjatywy działających w Polsce Grup Schumana.

W poniedziałek Instytut zaprezentował Deklarację Schumana 2017 nawiązującą do planu przedstawionego przez ministra spraw zagranicznych Francji Roberta Schumana w 1950 r. stanowiącego zalążek integracji europejskiej.

Prezesa Instytutu Zbigniew Krysiak podczas konferencji prasowej w Warszawie mówił, że w Deklaracji Rzymskiej przyjętej w 60. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich przez unijnych przywódców zabrakło odniesień do myśli Schumana. "Nasza Deklaracja ma służyć przypomnieniu jego myśli i pokazaniu, że powrót do jego idei mówiących o jedności i solidarności jest dzisiaj możliwy" - podkreślił.

W Deklaracji czytamy, że "niepokojące jest to, iż na szycie w Rzymie 25 marca 2017. europejscy politycy w ogóle nie nawiązali do Roberta Schumana, co można odebrać jako ignorowanie jego idei, które doprowadziły do cudu długotrwałego pokoju, utrzymującego się w Europie w okresie, jaki nie był spotykany od wielu wieków". "Trwający proces beatyfikacyjny Roberta Schumana jest bardzo ważnym przypomnieniem znaczenia wartości jego idei dla Europy i świata" - dodano.

"Obecny kryzys w Europie, kryzys dzieła pojednania i jednoczenia Kontynentu, wynika z porzucenia wizji Ojców Założycieli, zwłaszcza artykułowany przez Roberta Schumana i przyjęcia modelu integracji sprzecznego z fundamentalnymi wartościami założycielskimi: chrześcijaństwem, wolnością, solidarnością i patriotyzmem" - napisano w odezwie Instytutu Myśli Schumana.

Jak podkreślono w dokumencie, Unia Europejska powinna być przekształcona we "Wspólnotę Narodów Europy".

"Brak granic, swoboda przepływu towarów i ludzi, wspólna waluta nie wystarczą do zbudowania trwałej wspólnoty - to mówił już ponad 60 lat temu Robert Schuman, ojciec współzałożyciel zjednoczonej Europy" - napisano. "Do tego potrzeba nam wspólnoty kulturowej, a jedynym spoiwem mogącym nas na trwale połączyć, tak jak łączyło nas przez całe wieki, jest chrześcijaństwo" - dodano.

Wśród proponowanych kierunków zmian wymienianych w Deklaracji wskazano m.in., że kraje współtworzące "Wspólnotę Narodów Europy" powinny mieć całkowitą swobodę w ustalaniu wewnętrznych reguł prawa, poza - jak podkreślono - "niezbędnym pakietem minimum, który będzie funkcjonalną podstawą Wspólnoty i będzie przyjęty przez wszystkich członków jednomyślnie".

Według autorów Deklaracji Schumana należy ustalić obszary wspólnego zarządzania na jasno określonych zasadach i stworzyć silne prawo antymonopolowe, które będzie niwelować dominację ponadnarodowych korporacji, a instytucje wspólnotowe powinny mieć "charakter służebny zamiast władczego".

"Koniecznym jest zagwarantowanie kształtowania spraw światopoglądowych przez poszczególne kraje, z przyznaniem, że fundamentem kultury europejskiej jest chrześcijaństwo" - mówi dokument Instytutu Myśli Schumana.

Zgodnie z nim fundusze unijne powinny być przeznaczone głównie na niwelację nierówności w rozwoju infrastrukturalnym poszczególnych krajów i regionów.

W Deklaracji zaznaczono, że "Wspólnota powinna dążyć do zagwarantowania każdemu człowiekowi niezbywalnego naturalnego prawa do życia". (PAP)

mce/ mok/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL