Polska po 1989 roku

04.07.2019

J. Sellin do A. Dulkiewicz: proponujemy włączenie Gdańska w decyzje dotyczące Westerplatte

Propozycje, które padły z mojej strony podczas naszego spotkania, mają na celu włączenie Miasta Gdańska w proces podejmowania decyzji dotyczących Westerplatte - napisał wiceminister kultury Jarosław Sellin w liście skierowanym do prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, udostępnionym PAP.

"Westerplatte to ważny symbol dla większości Polaków, co potwierdzają badania – na pytanie, z jakimi miejscami geograficznymi kojarzy im się II wojna światowa, na pierwszym miejscu wskazują Auschwitz-Birkenau, natomiast na drugim właśnie Westerplatte" - napisał minister Sellin. Jego zdaniem "badania te wskazują, jak ważnym miejscem jest półwysep Westerplatte w świadomości polskiego społeczeństwa i dowodzi słuszności decyzji o zagospodarowaniu tego miejsca przez Państwo Polskie" - czytamy w liście Sellina.

Dodał, że propozycje, które padły z jego strony podczas spotkania z Dulkiewicz, "mają na celu włączenie Miasta Gdańska w proces podejmowania decyzji dotyczących przyszłego kształtu wystawy na Westerplatte poprzez obecność przedstawicieli miasta w Komitecie Honorowym ds. budowy Muzeum Westerplatte i Wojny Obronnej 1939". Wyjaśnił, że "Komitet Honorowy byłby organem doradczym, funkcjonującym przy dyrektorze Muzeum II Wojny Światowej jako inwestorze budowy tego muzeum, mającym za zadanie opiniowanie, doradzanie i formułowanie wniosków do dyrektora Muzeum II Wojny w kwestiach związanych z przyszłą wystawą na Westerplatte". "W skład Komitetu Honorowego, który tworzyliby historycy, muzealnicy i specjaliści od wystaw muzealnych, mogłoby wejść 4 specjalistów zaproponowanych przez Miasto Gdańsk oraz 6 wskazanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego" - poinformował.

Jego zdaniem "taka proporcja przedstawicieli odzwierciedla poziom zaangażowania w budowę Muzeum Westerplatte, gwarantując jednocześnie Miastu Gdańsk posiadanie swojej reprezentacji specjalistów z prawem głosu w sprawach dotyczących kształtu przyszłej wystawy".

Pzypomniał o "propozycji dotyczącej oddelegowania przez Miasto Gdańsk swojego przedstawiciela do Rady Muzeum II Wojny Światowej", która to rada, "działająca od 2 lat jako organ sprawujący pieczę nad merytoryczną stroną działalności muzeum stwarza również możliwość zabierania głosu w kwestiach związanych z ekspozycją na Westerplatte". "W jej skład wchodzą wybitni historycy, muzealnicy i kombatanci" - czytamy w liście.

Sellin zachęcił prezydent Dulkiewicz "do skorzystania z przesłanego przez dyrektora Muzeum II Wojny Światowej zaproszenia i uczestnictwa w Komitecie Honorowym budowanego z inicjatywy muzeum pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego w Gdańsku", w którym uczestniczą: córka Witolda Pileckiego – Pani Zofia Optułowicz, Metropolita Gdański Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek.

"Odnosząc się do złożonej przez Panią Prezydent propozycji, aby współprowadzić Muzeum Westerplatte wspólnie z Miastem Gdańsk muszę zauważyć, że w obecnej formie Muzeum Westerplatte stanowi oddział Muzeum II Wojny Światowej, które zostało utworzone jako instytucja prowadzona wyłącznie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum II Wojny Światowej w takiej formie utworzył rząd Donalda Tuska i ówczesny Minister Kultury Bogdan Zdrojewski nie zauważając wówczas potrzeby współprowadzenia instytucji razem z Miastem Gdańsk. Obecne kierownictwo resortu nie zamierza tej decyzji zmieniać, tym bardziej że przepisy prawa nie pozwalają na współprowadzenie Oddziału Muzeum II Wojny Światowej jakim jest Muzeum Westerplatte" - napisał Sellin.

W środę w Sejmie odbyła się debata na projektem ustawy ws. Muzeum Westerplatte; potem trafił on z powrotem do Komisji Infrastruktury, która przyjęła sprawozdanie rekomendujące odrzucenie przez Sejm wniosku PO-KO o odrzucenie projektu w całości oraz odrzucenie zgłoszonych przez PO-KO czterech poprawek.

Według autorów projektu, posłów PiS, ma on usprawnić budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w Gdańsku. Posłowie PiS chcą m.in., by Westerplatte lepiej niż dotychczas ukazywało heroizm polskich żołnierzy, którzy w 1939 r. stawili opór w tym miejscu po agresji III Rzeszy Niemieckiej na Polskę. Ich zdaniem, teren ten nie jest należycie wykorzystany dla polskiej pamięci.

Projekt specustawy ws. Westerplatte krytykują posłowie opozycji i prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, która zabiegała o jego wycofanie. Według niej jest to próba przejęcia Westerplatte przez władzę centralną. Prezydent Gdańska w sprawie przyszłości Westerplatte pod koniec czerwca spotkała się z wiceministrem kultury Jarosławem Sellinem. Wiceszef MKiDN zaproponował po rozmowie, by przedstawiciele miasta Gdańsk weszli do komitetu honorowego budowy Muzeum Westerplatte i mieli wpływ na jego kształt. Prezydent Gdańska poinformowała z kolei, że złożyła Sellinowi ofertę, że tereny miasta mogą być wniesione do powstającego Muzeum Westerplatte i że ta instytucja będzie współtworzona przez samorząd i stronę rządową, które wspólnie wezmą za nią odpowiedzialność.(PAP)

autor: Olga Łozińska

oloz/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL