Inne

05.02.2013 aktualizacja 14.07.2016

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Zachodniego w Poznaniu

Rada Naukowa Instytutu Zachodniego w Poznaniu ogłosiła konkurs na stanowisko dyrektora placówki. W 2011 roku minister spraw zagranicznych przyjął dymisję dotychczasowego dyrektora Andrzeja Saksona. Informacja o ogłoszeniu konkursu pojawiła się we wtorek na stronie internetowej Instytutu. Od 2011 roku obowiązki dyrektora pełni Michał Nowosielski, wcześniej zastępca dyrektora do spraw organizacyjnych.

Wcześniejsze konkursy, ogłaszane w 2011 i 2012 roku nie przyniosły rozstrzygnięcia. Kandydaci mają miesiąc na złożenie swoich zgłoszeń, muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

„Według obecnie obowiązującej ustawy o instytutach badawczych, mogą kandydować jedynie osoby posiadające przynajmniej trzyletnie doświadczenie w +zarządzaniu zespołami pracowniczymi+, co znacznie ogranicza grono kandydatów. Jednocześnie jednak wystarczy, aby kandydat miał stopień doktora. Ta klauzula otwiera drogę ku temu, by instytutem mógł kierować urzędnik, a nie wybitny uczony” – powiedział we wtorek PAP prof. Stanisław Żerko, członek Rady Naukowej IZ.

„Według prawa, kandydaci odrzuceni w poprzednich konkursach ze względów formalnych nie mogą startować w konkursach następnych. W ten sposób krąg kandydatów zacieśnia się jeszcze bardziej. Sam straciłem rachubę, który to już konkurs z rzędu. Ten kontredans jest w znacznym stopniu rezultatem złej, nieprzemyślanej i powszechnie krytykowanej reformy systemu organizacji nauki” – dodał Żerko.

Dymisję prof. Andrzeja Saksona z funkcji dyrektora Instytutu Zachodniego w Poznaniu minister Radosław Sikorski przyjął w lutym 2011 roku. Prof. Sakson kierował Instytutem Zachodnim od 2004 roku. Oddał się do dyspozycji ministra po konflikcie z częścią pracowników.

Instytut Zachodni jest interdyscyplinarną instytucją badawczą. Prowadzi badania z zakresu nauk politycznych, historycznych, socjologicznych, ekonomicznych i prawnych, odnoszące się do problematyki stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-niemieckich oraz polityki europejskiej. Został powołany w 1944 roku. Od 1992 r. pozostaje pod nadzorem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. (PAP)

rpo/ ls/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL