Okupacja sowiecka

30.03.2018

Miasto wybrało wykonawcę gmachu Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

Wystawa Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku "Operacja polska NKWD 1937-1938". Fot. PAP/A. Reszko Wystawa Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku "Operacja polska NKWD 1937-1938". Fot. PAP/A. Reszko

Budimex SA wybuduje gmach Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku - władze miasta rozstrzygnęły w piątek przetarg na wykonawcę tej inwestycji. Spółka zaproponowała najniższą cenę spośród siedmiu oferentów; budowa będzie kosztowała 37,5 mln zł brutto.

To przetarg na stan surowy muzeum przy ul. Węglowej w Białymstoku, które ma być ogólnopolską placówką zajmującą się m.in. tematyką deportacji Polaków na Wschód. Miasto zamierzało przeznaczyć na tę część inwestycji 46 mln zł brutto. Prawie wszystkie z siedmiu ofert mieściły się w tej kwocie; wybrano najtańszą, złożoną przez Budimex SA w Warszawie.

Przetarg miasto Białystok ogłosiło w grudniu 2017 r. Było to drugie postępowanie, bo pierwszy przetarg unieważniono w październiku ubiegłego roku. Miasto odrzuciło wtedy wszystkie trzy złożone oferty, bo - jak informowało - były w nich błędy, ponadto w dwóch wypadkach zaproponowane ceny uznano za rażąco niskie.

Na potrzeby ekspozycji będzie przebudowany magazyn przy ul. Węglowej o powierzchni ok. 3,1 tys. m kw., a nowa, wybudowana część, o powierzchni ok. 2,4 tys. m kw., będzie służyć za zaplecze techniczno-administracyjne muzeum. Ponadto rozebrana zostanie istniejąca bocznica kolejowa i wybudowana infrastruktura techniczna, czyli sieć ciepłownicza, kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodociągowa oraz sieć energetyczna, zagospodarowany zostanie teren wokół gmachu, powstanie też parking.

Termin zakończenia inwestycji, która ma też dofinansowanie z MKiDN, to jesień 2019 roku.

Władze Białegostoku podkreślają znaczenie muzeum dla miasta. "Dążymy do wybudowania placówki, która będzie miejscem dokumentowania przeżyć i losów Polaków zsyłanych na Syberię i do Kazachstanu. Zależy nam na tym, aby było to muzeum o zasięgu ogólnopolskim" - powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, cytowany w komunikacie biura komunikacji społecznej magistratu.

Obecnie placówka ma siedzibę tymczasową w centrum miasta, w której prowadzi już działalność edukacyjną i wystawienniczą, trwają też prace nad tworzeniem kolekcji do przyszłych ekspozycji. Kilka miesięcy temu Muzeum Pamięci Sybiru dostało 6,8 mln zł unijnej dotacji na wykonanie stałej wystawy i zakup wyposażenia. Ten projekt ma być zrealizowany w latach 2018-20.(PAP)

autor: Robert Fiłończuk

rof/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL