Polska po 1989 roku

10.09.2017

MSZ: Polska za kontynuowaniem rozmów z Rosją na temat nieruchomości dyplomatycznych

Polska opowiada się za kontynuowaniem rozmów z Rosją, które doprowadzą do uregulowania problemu nieruchomości dyplomatycznych w drodze porozumienia międzynarodowego; wobec braku postępu w tych rozmowach kontynuowane są działania procesowe - oświadczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Stanowisko polskiego MSZ jest reakcją na piątkową wypowiedź rzeczniczki MSZ Federacji Rosyjskiej. Maria Zacharowa powiedziała, że kwestia rosyjskich nieruchomości dyplomatycznych pozostaje sprawą drażliwą w stosunkach z Polską. Dodała, że rozmowy na ten temat trwają, ale są trudne, z powodu rozbieżności w podejściu obu stron. Wskazała, że spośród niemal 20 obiektów w Polsce, którymi w swoim czasie dysponował Związek Radziecki, tylko trzy oficjalnie zostały przerejestrowane na Rosję. "Prawo do wykorzystywania pozostałych pod różnymi pretekstami jest kwestionowane" – powiedziała rzeczniczka.

"Odnosząc się do informacji o braku +przerejestrowania na Rosję+ kilkunastu nieruchomości użytkowanych przez stronę rosyjską na terytorium Polski, MSZ podkreśla, że dotyczy to nieruchomości, co do których strona rosyjska nie nabyła skutecznie praw lub weszła w ich posiadanie niezgodnie z prawem polskim, lub użytkuje te nieruchomości niezgodnie z prawem międzynarodowym" - podkreślono w komunikacie polskiego MSZ, który w niedzielę otrzymała PAP.

Resort podkreślił przy tym, że "wbrew postanowieniom umów międzynarodowych między PRL a ZSRR, strona polska nie otrzymała analogicznych nieruchomości na terenie ZSRR. Brak wykonania przez ZSRR zobowiązań międzynarodowych spowodował powstanie dysparytetu w posiadanych nieruchomościach".

"Strona polska opowiada się za kontynuowaniem rozmów, które doprowadzą do kompleksowego uregulowania tego zagadnienia w drodze porozumienia międzynarodowego. Ostatnie konsultacje w sprawie uregulowania statusu nieruchomości odbyły się w styczniu 2016 roku. Zgodnie z ustaleniami, strona polska przekazała stronie rosyjskiej projekt mapy drogowej. Strona rosyjska nie odniosła się do tych propozycji. Również mimo wstępnie zadeklarowanej przez Federację Rosyjską gotowości do wznowienia rozmów w czerwcu br. nie doszło do nich" - głosi stanowisko ministerstwa.

"Wobec braku postępu w rozmowach dwustronnych kontynuowane są działania procesowe, których celem jest doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem międzynarodowym i polskim" - podkreślono. (PAP)

rbk/ js/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL