Europa i świat po 1989 roku

13.01.2015 aktualizacja 14.07.2016

MSZ: prof. Rotfeld w Panelu Wybitnych Osobistości ds. bezpieczeństwa europejskiego

B. szef MSZ prof. Adam Daniel Rotfeld został zaproszony przez szwajcarskiego prezydenta i jednocześnie przewodniczącego OBWE w 2014 r. Didiera Burkhaltera, do wzięcia udziału w Panelu Wybitnych Osobistości ds. bezpieczeństwa europejskiego - poinformowało we wtorek MSZ.

W Panelu udział weźmie 13 wybitnych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie we wszystkich aspektach bezpieczeństwa europejskiego.

Celem spotkania - podało MSZ - będzie opracowanie propozycji na rzecz odbudowy bezpieczeństwa europejskiego. Panel przedstawi swoje ostateczne rekomendacje państwom OBWE w trakcie Rady Ministerialnej w grudniu 2015 r.

"W szczególności Panel zastanowi się jak odbudować zaufanie pomiędzy państwami, aby wzmocnić pokój i bezpieczeństwo na naszym kontynencie na gruncie Aktu Końcowego z Helsinek, Paryskiej Karty Nowej Europy oraz jak zapewnić stosowanie zasad OBWE w stosunkach międzypaństwowych" - zapowiada MSZ.

"Zaproszenie Pana Profesora Adama Daniela Rotfelda stanowi wyraz uznania dla jego osobistych zasług oraz świadczy o znaczącej roli Polski w dyskusjach nt. europejskiej architektury bezpieczeństwa" - podkreślił MSZ.

Według resortu uczestnicy Panelu "rozpatrzą również zagrożenia w obszarze OBWE i możliwe wspólne odpowiedzi". Mają również m.in. przeanalizować obecną role OBWE w zapobieganiu i rozwiązywaniu kryzysów, w tym na Ukrainie.

Prof. Adam Daniel Rotfeld ukończył Wydział Dyplomatyczno-Konsularny Szkoły Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie i podyplomowe Studium Dziennikarskie UW. Doktorat z nauk prawnych obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1990 r. w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2001 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

W latach 1961-1989 pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Brał udział w pracach II fazy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) jako członek polskiej delegacji w 1973 r. W latach 1991-2002 był dyrektorem Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem w Sztokholmie (SIPRI). W latach 1992-1993 został osobistym przedstawicielem przewodniczącego KBWE ds. politycznego rozwiązania konfliktu w Naddniestrzu.

W latach 2001-2005 zasiadał w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego z nominacji prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego; w 2005 r. był ministrem spraw zagranicznych. Uczestniczył w negocjacjach i rozmowach dyplomatycznych dotyczących najważniejszych problemów międzynarodowych. W 2008 został przez sekretarza generalnego ONZ powołany na przewodniczącego Kolegium Doradczego Sekretarza Generalnego ONZ do spraw Rozbrojenia. Od 2008 r. współprzewodniczy Polsko-Rosyjskiej Grupie do Spraw Trudnych, zaś od 2011 r. jest przewodniczącym Rady Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

"Zaproszenie Pana Profesora Adama Daniela Rotfelda stanowi wyraz uznania dla jego osobistych zasług oraz świadczy o znaczącej roli Polski w dyskusjach nt. europejskiej architektury bezpieczeństwa" - podkreślił resort spraw zagranicznych. (PAP)

kos/mok/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL