Epoka nowożytna

04.02.2019

Na Białorusi uroczystości z okazji 273. rocznicy urodzin Kościuszki

Z okazji 273. rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki w Mereczowszczyźnie w obwodzie brzeskim odbyły się w poniedziałek uroczystości upamiętniające tę postać. Za swojego bohatera uważają go nie tylko Polacy, ale także Białorusini, Litwini, Amerykanie i Francuzi.

W czasie tradycyjnych uroczystości ambasador RP na Białorusi Artur Michalski nazwał Kościuszkę „wielkim synem Rzeczpospolitej, który kochał swą ojczyznę i walczył o jej wolność”.

„Mamy prawo być dumni z Tadeusza Kościuszki, syna tej ziemi, i my Polacy i Białorusini, Litwini, Ukraińcy, Amerykanie i wszyscy ci, którym bliska jest zarówno sprawa wolności naszych narodów jak i niepodległości naszych państw oraz po prostu wolność każdego człowieka” – podkreślił dyplomata, określając generała jako „człowieka wolności”.

„Po świecie rozsianych jest jego wiele pomników, że przypomnę tutaj tylko trzy: przed królewskim zamkiem krakowskim na Wawelu, przed Białym Domem w Waszyngtonie i tutaj w Mereczowszczyźnie” – dodał Michalski.

Uroczystości z udziałem dyplomatów z Polski, USA, Ukrainy i lokalnych władz odbyły się w Mereczowszczyźnie w obwodzie iwacewickim, na terenie poświęconego Kościuszce muzeum, które powstało na miejscu dawnego dworku jego rodziny. Poprzedziła je msza św. w kościele w pobliskim Kosowie.

Podczas spotkania złożono kwiaty pod pomnikiem Kościuszki, który został w ubiegłym roku odsłonięty dzięki inicjatywie społecznej i internetowej zbiórce pieniędzy.

W ramach obchodów rocznicy urodzin otwarta została poświęcona Kościuszce wystawa „Syn swojej ojczyzny”, zorganizowana przez konsulat generalny RP w Brześciu, Stowarzyszenie Społeczne "Źródła Twórczości” z Brześcia oraz "Muzeum pamięci – dwór im. T. Kościuszki".

Wystawa przedstawia prace brzeskich artystów, poświęcone małej ojczyźnie Kościuszki.

W Kosowie obecna była m.in. delegacja z polskiego Miechowa, która podpisała porozumienie o współpracy z władzami rejonu (powiatu) iwacewickiego.

Tadeusz Kościuszko jest symbolem polskich dążeń niepodległościowych; w 1794 r. stanął na czele powstania przeciwko Rosji i Prusom. Wcześniej walczył także w wojnie o niepodległość USA. W 1796 r. został zmuszony do emigracji przez władze carskie. Ostatnie lata życia spędził na emigracji w Solurze w Szwajcarii.

Kościuszko jest uznawany za bohatera w Polsce, USA, na Białorusi, Litwie i we Francji.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)

just/ jo/ kar/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL