XIX wiek

18.07.2012 aktualizacja 14.07.2016

Na Litwie odsłonięto tablicę upamiętniającą powstanie styczniowe

Na dziedzińcu Muzeum Sztuki Stosowanej w Wilnie odsłonięto w środę tablicę upamiętniającą powstanie styczniowe. Muzeum znajduje się w budynku dawnego arsenału, gdzie w drugiej połowie XIX w. mieściły się koszary wojska carskiego.

"Należy hołubić pamięć o powstaniu, bo to pomaga w zrozumieniu procesu powstania obecnego państwa litewskiego" - powiedział podczas ceremonii osłonięcia tablicy minister spraw zagranicznych Litwy Audronius Ażubalis.

Audronius Ażubalis: "Należy hołubić pamięć o powstaniu, bo to pomaga w zrozumieniu procesu powstania obecnego państwa litewskiego".

Szef MSZ podkreślił, że w czasach radzieckich historia XIX wieku była wypaczana. Wyraził opinię, że "wybuch powstania styczniowego w 1863 roku w części Rzeczypospolitej Obojga Narodów zagarniętej przez imperium rosyjskie zapoczątkował litewskie odrodzenie narodowe".

W drugiej połowie XIX wieku w wileńskim arsenale stacjonowali żołnierze carskiej Rosji, którzy uczestniczyli w tłumieniu powstania styczniowego. Prawdopodobnie dziedziniec arsenału był miejscem kaźni uczestników powstania.

Powstanie styczniowe wybuchło w styczniu 1863 roku w Królestwie Polskim, a potem na terenie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Objęło swym zasięgiem tereny obecnej Polski, Litwy, Białorusi i części Ukrainy. Mimo początkowych sukcesów, zakończyło się klęską powstańców jesienią 1864 roku. W przyszłym roku przypada 150. rocznica wybuchu powstania przeciwko Rosji.

W czasach radzieckich na Litwie historię powstania styczniowego usiłowano usunąć z kart podręczników. Zdaniem inicjatorów ustanowienia Roku Powstania Styczniowego zbliżający się jubileusz będzie dobrą okazją do zgłębienia i nowego spojrzenia na wydarzenia 1863 roku.

Przed kilkoma miesiącami Sejm Litwy ogłosił 2013 rok Rokiem Powstania Styczniowego.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)

aki/ ej/ ala/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL