Auschwitz

22.07.2019

Nowa droga odsunie ruch kołowy od historycznej bramy w b. Birkenau

Droga, która odsunie ruch samochodowy od historycznej bramy głównej byłego niemieckiego obozu Auschwitz II-Birkenau, zostanie otwarta na przełomie sierpnia i września br. – poinformował wójt gminy Oświęcim Mirosław Smolarek.

Obecnie ruch kołowy przebiega wzdłuż wschodniego ogrodzenia byłego obozu. Droga jest oddalona od niego o kilkanaście metrów. W centralnej części znajduje się historyczna brama, uznawana za jeden z symboli miejsca pamięci Auschwitz. Tuż przy niej jest skrzyżowanie.

„Pierwotnie zakładaliśmy, że droga odbarczająca zostanie otwarta w listopadzie, ale wszystkim zależy, by stało się to szybciej. Zainteresowane tym jest m.in. Muzeum Auschwitz, które przygotowuje się do obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu” – powiedział Smolarek.

Rocznica przypada 27 stycznia 2020 r. Główna ceremonia odbędzie się w namiocie ustawionym przy historycznej bramie.

Droga odbarczająca „odsunie” ulicę Ofiar Faszyzmu od poobozowego ogrodzenia. Przebiegnie od południowo-wschodniego krańca byłego obozu i do północno-wschodniego rogu miejsca pamięci. Od historycznej bramy będzie ją dzieliło w prostej linii ok. 150 m. Długość drogi wyniesie ok. 1 km. Prace przy jej budowie trwają od jesieni ub.r. Koszt inwestycji wyniesie ponad 6 mln zł.

Nowa droga nie tylko poprawi bezpieczeństwo historycznych miejsc, ale także skorzystają z niej mieszkańcy sołectwa Brzezinka. Zniknąć mają problemy wynikające z dużego natężenia ruchu turystycznego.

Istniejąca dotychczas szosa będzie drogą wewnętrzną Muzeum. Korzystały z niej będą jedynie samochody delegacji oraz pracownicy.

Głównym inwestorem przy budowie jest gmina. 80 proc. funduszy pochodzi z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Po 10 proc. przeznaczyły na ten cel gmina Oświęcim i tutejszy powiat.

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy został przyjęty w 1996 r. po konflikcie wokół centrum handlowego nieopodal murów byłego niemieckiego obozu Auschwitz, które budowała prywatna spółka. Jest skierowany do samorządów rejonu Oświęcimia. Zakłada przede wszystkim uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Muzeum Auschwitz. 

Od 1997 r. na inwestycje pod auspicjami Programu z budżetu państwa trafiło ok. 103 mln zł. Fundusze te wraz z wkładem beneficjentów, który wyniósł ok. 75 mln zł, umożliwiły realizację inwestycji o łącznej wartości ok. 178 mln zł. M.in. zmodernizowany został w znacznym stopniu układ komunikacyjny w Oświęcimiu, a w zaadaptowanych zabytkowych budynkach zlokalizowanych nieopodal byłego obozu Auschwitz I powstała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Pileckiego.

Pierwszy etap Programu obejmował lata 1997-2001. Rada Ministrów przyjęła później drugą część dokumentu na lata 2002-2006, trzecią - 2007-2011 i czwartą – 2012-2015. Piąty etap obejmuje lata 2016-2020.

Realizacja inwestycji w ramach V etapu Programu ma kosztować niemal 53,2 mln zł. Z budżetu państwa trafi na ten cel 35 mln zł. Wkład beneficjentów wynosi blisko 18,2 mln zł. (PAP)

autor: Marek Szafrański

szf/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL