Polska po 1989 roku

08.02.2016 aktualizacja 14.07.2016

Obchody 97. rocznicy Służby Więziennej

Zwiększenie zatrudnienia skazanych, a także tworzenie dla nich nowych oddziałów terapeutycznych to główne wyzwania, przed którymi stoi polskie więziennictwo - mówił w poniedziałek szef Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński podczas uroczystości 97. rocznicy powstania SW.

Podczas uroczystości, które odbyły się w Warszawie, dyrektor generalny Służby Więziennej zwrócił uwagę na wyzwania, jakie stoją przez SW w najbliższym czasie. Wśród nich wymienił zwiększenie zatrudnienia skazanych, dalszą optymalizację kosztów funkcjonowania tej formacji oraz tworzenie nowych oddziałów terapeutycznych. "To także rozwiązanie problemu liczby osób objętych systemem dozoru elektronicznego" - powiedział Kitliński.

Z okazji święta SW wręczono nominacje i odznaczenia. Składając życzenia funkcjonariuszom i pracownikom SW, Kitliński podkreślił, że zawód więziennika wymaga szczególnych predyspozycji, wiedzy i umiejętności. "To zawód równie niebezpieczny, jak bardzo potrzebny społeczeństwu. Wykonywana przez nas profesja to coraz trudniejsze wyzwania" - powiedział generał.

Wcześniej w Katedrze Polowej WP odprawiona została msza w intencji funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Z najnowszych danych SW wynika, że wśród ponad 70 tys. osób odbywających kary w więzieniach i aresztach śledczych, 156 jest zaliczanych do kategorii niebezpiecznych, 396 osób jest skazanych na dożywocie a ponad 1,6 tys. na 25 lat więzienia. 523 więźniów to cudzoziemcy. Ponad 1,1 tys. to osoby powyżej 64. roku życia.

W ramach programów resocjalizacyjnych prawie 25 tys. osób pozbawionych wolności jest zatrudnionych; w tym ponad 10 tys. otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenie. 3,5 tys. skazanych rocznie uczęszcza do szkół przywięziennych lub uczestniczy w kursach zawodowych.

Święto Służby Więziennej przypada w rocznicę podpisania pierwszego aktu prawnego regulującego organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa po odzyskaniu niepodległości. 8 lutego 1919 r. marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych.

Służba Więzienna zatrudnia w całym kraju blisko 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. (PAP)

gdyj/ itm/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL