Stan wojenny

12.12.2019

Odsłonięto tablicę upamiętniającą protest w kopalni Andaluzja

Tablicę upamiętniającą górników, którzy w grudniu 1981 r. zastrajkowali w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego i bezprawnemu zatrzymaniu działaczy Solidarności odsłonięto w czwartek przed Ośrodkiem Kultury Andaluzja w Piekarach Śląskich.

Uroczystość upamiętniania górników z kopalni Andaluzja zorganizował katowicki oddział IPN oraz Urząd Miasta w Piekarach Śląskich.

"Pamięci pracowników KWK Andaluzja, którzy w grudniu 1981 r. podjęli akcję strajkową w proteście przeciwko bezprawnemu zatrzymywaniu działaczy NSZZ +Solidarność+ i wprowadzeniu stanu wojennego" - tej treści napis znalazł się na odsłoniętej w czwartek tablicy. Po jej odsłonięciu uczestnicy uroczystości wysłuchali koncertu w wykonaniu kwartetu smyczkowego z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bytomiu.

Fundatorami pamiątkowej tablicy oraz głazu, do którego została przytwierdzona, są: Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach, NSZZ "Solidarność '80", stowarzyszenie Niezłomnych Niepokornych Działaczy Antykomunistycznych Represjonowanych 1956-1989 oraz firma Andrzej Drobisz.

Strajk w kopalni Andaluzja w Piekarach Śląskich był jednym z ponad dwudziestu protestów załóg górnośląskich kopalń, do których doszło w ówczesnym województwie katowickim w grudniu 1981 r., po wprowadzeniu stanu wojennego.

Protest rozpoczął się 14 grudnia i trwał do 17 grudnia. Powstały w zakładzie Komitet Strajkowy pod przewodnictwem Leszka Pietraszczyka domagał się m.in. odwołania stanu wojennego i uwolnienia osób internowanych. W ostatnim dniu strajku grupa 38 górników przedostała się na poziom 415 m z zamiarem kontynuowania protestu pod ziemią, ostatecznie jednak wyjechała na powierzchnię. Protest został tym samym zakończony.

21 stycznia 1981 r. za organizację strajku Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Katowicach skazał pięć osób: Leszka Pietraszczyka i Arkadiusza Dybowskiego na 5 lat pozbawienia wolności, Henryka Błaszczyka i Kazimierza Piturę na 3,5 roku pozbawienia wolności, Jerzego Czepkowskiego na 3 lata pozbawienia wolności.(PAP)

autor: Krzysztof Konopka

kon/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL