Polska po 1989 roku

29.11.2018

Olsztyn: NSA przywrócił nazwę ulicy Dąbrowszczaków

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną wojewody warmińsko-mazurskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylającego jego zarządzenie zastępcze o zmianie nazwy dawnej ul. Dąbrowszczaków w Olsztynie na ul. Erwina Kruka.

Z informacji opublikowanej w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych wynika, że wyrok NSA w tej sprawie zapadł 15 listopada na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron. NSA oddalił wówczas skargę kasacyjną wojewody i zasądził od niego na rzecz gminy Olsztyn 240 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Wyrok jest prawomocny.

Według ustaleń PAP, ani urząd wojewódzki, ani urząd miejski nie otrzymały jeszcze tego wyroku, a prawnicy obu instytucji dowiedzieli się o nim nieoficjalnie w czwartek. Rzeczniczka wojewody Bożena Ulewicz powiedziała PAP, że urząd wojewódzki nie będzie komentować decyzji NSA.

Zdaniem radcy prawnego biura olsztyńskiej rady miasta Adriana Napiórkowskiego, NSA rozpatrzył tę sprawę na posiedzeniu niejawnym, bo w swojej skardze wojewoda zrzekł się rozprawy, a gmina - w odpowiedzi na skargę - również nie zażądała przeprowadzenia rozprawy.

W zarządzeniu zastępczym z grudnia ub. roku wojewoda zmienił nazwę ul. Dąbrowszczaków w Olsztynie na ul. Erwina Kruka. Było to efektem realizacji ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Zgodnie z prawem zmian nazw powinny dokonać samorządy, a jeśli tego nie zrobiły w wymaganym terminie, do zmiany nazw ma prawo wojewoda.

Od decyzji wojewody odwołała się jednak do WSA rada miejska. Na początku kwietnia WSA uchylił zarządzenie zastępcze wojewody. Sąd uznał wówczas, że zarządzenie - jako akt administracyjny, powinno być odpowiednio uzasadnione. Natomiast - w ocenie WSA - wojewoda przytoczył jedynie opinię IPN o tym, że nazwa ul. Dąbrowszczaków symbolizuje komunizm, ale nie zawarł własnej oceny, dlaczego tę opinię podziela. Wobec tego WSA uznał, że nazwa ul. Dąbrowszczaków "nie wyczerpuje przesłanki wskazującej na symbolizowanie komunizmu".

Wyrok NSA, oddalający skargę kasacyjną wojewody, ostatecznie przywraca pierwotną nazwę ul. Dąbrowszczaków. Rzeczniczka Urzędu Miasta Olsztyna Marta Bartoszewicz powiedziała PAP, że po otrzymaniu oficjalnego pisma z wyrokiem NSA taka zmiana zostanie wprowadzona do ewidencji gruntów i budynków. Następnie gmina zawiadomi o tym fakcie sąd, który zajmuje się prowadzeniem ksiąg wieczystych.

Jest to trzecia nazwa ulicy w Olsztynie przywrócona wyrokiem NSA. Na rozprawie w połowie listopada NSA uchylił wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie i zarządzenia wojewody, które zmieniały nazwę ul. prof. Stefana Poznańskiego na ul. prof. Antoniego Jutrzenki-Trzebiatowskiego oraz ul. Wincentego Pstrowskiego na ul. Żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.

W związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną samorządy w woj. warmińsko-mazurskim samodzielnie zmieniły 106 nazw ulic w ustawowym terminie, czyli do 2 września ub. roku. Po upływie tego terminu nazwy sześciu ulic w Olsztynie i jednej w Dywitach zmienił wojewoda, wydając zarządzenia zastępcze.(PAP)

autor: Marcin Boguszewski

mbo/ mok/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL