Walki o granice II RP

03.05.2018

Opolskie: uroczystości rocznicowe wybuchu III Powstania Śląskiego

Pod pomnikiem Czynu Powstańczego na Górze św. Anny w czwartek odbyły się uroczystości z okazji rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. Organizatorem spotkania był senator Jerzy Czerwiński (PiS).

W uroczystościach z asystą żołnierzy 10 Brygady Logistycznej uczestniczyli przedstawiciele parlamentu, administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa opolskiego.

Senator Czerwiński przypomniał, że tegoroczne obchody zbiegły się z 80 rocznicą Kongresu Polaków w Niemczech, podczas którego ogłoszono Pięć Prawd Polaków.

"Jaka odwaga musiała tkwić w tych ludziach, którzy na półtora roku przed wybuchem II wojny światowej nie bali się przyjechać do Berlina, by tam dać świadectwo, że są Polakami. Ta odwaga miała swoje źródło także w trzech Powstaniach Śląskich" - powiedział Czerwiński.

Obecny na uroczystościach prof. Franciszek Marek wspominał, że jako dziecko był przywożony przez rodziców do sanktuarium na Górze św. Anny, by modlić się za Polskę i połączenie Górnego Śląska w jej granicach, bo wśród Ślązaków panowała wiara, że modlitwy dzieci będą wysłuchane.

Wczoraj pod pomnikiem na Górze św. Anny, podczas skromnej uroczystości, kwiaty pod pomnikiem na Górze św. Anny złożyli przedstawiciele samorządu województwa i wojewody opolskiego.

Trzecie Powstanie Śląskie wybuchło w nocy z 2 na trzeciego maja 1921 roku. Najcięższe walki toczono w okolicy Góry świętej Anny od 21 do 26 maja. Chociaż oddziałom powstańczym nie udało się utrzymać pozycji, to zakończone w lipcu powstanie historycy uważają za udane. W jego wyniku do Polski przyłączono jedną trzecią spornego terytorium z dużą liczbą zakładów przemysłowych. (PAP)

autor: Marek Szczepanik

masz/ je/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL