Kultura i sztuka 1945-1989

27.02.2011 aktualizacja 19.02.2018

Po angielsku o twórczości literackiej Wojtyły

2011-02-27 Kraków (PAP) - Twórczości literackiej Karola Wojtyły i Jana Pawła II poświęcona jest książka "Przestrzeń słowa", która ukazała się właśnie w tłumaczeniu na język angielski.

"The Space of the Word" to swoisty przewodnik po najważniejszych tekstach literackich Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Zawiera omówienie i analizę jego wierszy, poematów i dramatów. Książka pod redakcją prof. Zofii Zarębianki i ks. prof. Jana Machniaka składa się z ponad 30 artykułów przygotowanych przez filologów i teologów z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.

Na okładce książki zamieszczono reprodukcję rękopisu dramatu Karola Wojtyły "Brat naszego Boga", którego oryginał znajduje się w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Zdaniem ks. Jana Machniaka, autora książki "Bóg i człowiek w poezjach i dramatach Karola Wojtyły", współredaktora "The Space of the Word" "twórczość literacka jest kluczem do zrozumienia duszy Karola Wojtyły i tego wszystkiego, co robił".

"Niewątpliwie silny wpływ na twórczość Wojtyły wywarła poezja młodopolska i romantyczna, w szczególności twórczość Norwida" - mówił PAP ks. Machniak, absolwent polonistyki UJ, profesor Uniwersytetu Papieskiego JP II w Krakowie. "W twórczości dramatycznej Wojtyła poprzez swojego mistrza i przyjaciela Mieczysława Kotlarczyka (twórcę Teatru Rapsodycznego w Krakowie - PAP) był zwolennikiem teatru rapsodycznego - teatru, który operuje słowem".

Jak mówił ks. prof. Machniak Wojtyła w utworach literackich szuka odpowiedzi na pytania o własną tożsamość, relacje człowieka z Bogiem i to kim człowiek jest w świecie.

"Jego twórczość literacka odzwierciedla jego duchowe, wewnętrzne dojrzewanie. Jeśli szukamy jakiegoś klucza do zrozumienia papieża, jego aktywności kapłańskiej i papieskiej to myślę, że w poezjach można znaleźć bardzo autentyczną odpowiedź" - uważa ks. Machniak.

Motywy powracające w twórczości Wojtyła to pytania o tożsamość, doświadczenie historii, znaczenie spuścizny kultury antycznej i o najważniejsze wartości. "Jednocześnie bardzo mocny jest motyw wiary, spotkania z Jezusem Chrystusem" - dodaje duchowny.

"+Przestrzeń słowa+ to nie jest książka pochwalna dla twórczości literackiej Wojtyły, ale rzetelna publikacja naukowa wskazująca, kim jest Wojtyła jako literat. To zasadnicza wartość tej publikacji" - powiedział PAP Piotr Matusiak dyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Książka w jęz. angielskim w przededniu beatyfikacji Jana Pawła II ma trafić do uczelni i instytucji na świecie zajmujących się promowaniem nauczania Jana Pawła II oraz do anglojęzycznych bibliotek.

W poniedziałek w Instytucie Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaplanowano promocję "The Space of the Word". Po polsku książka ukazała się w 2006 r. nakładem Wydawnictwa św. Stanisława.(PAP)

wos/ ls/

 

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL