Polskie Państwo Podziemne

28.09.2012 aktualizacja 14.07.2016

Pogrzeb Stefana i Zofii Korbońskich w poniedziałek w Warszawie

Zofia i Stefan Korbońscy, Zakopane 1938 r. Źródło: IPN Zofia i Stefan Korbońscy, Zakopane 1938 r. Źródło: IPN

Całe życie Korbońskich to służba Polsce – mówili w piątek uczestnicy konferencji poświęconej poniedziałkowym uroczystościom pogrzebowym działaczy Polskiego Państwa Podziemnego. Szczątki Zofii i Stefana Korbońskich spoczną w Świątyni Opatrzności Bożej w stołecznym Wilanowie.

„Korbońscy byli ludźmi, którzy stanowili dla innych wzór do naśladowania (...). To było pokolenie niezwykle ideowe, pokolenie ludzi myślących o Polsce, których motywem działania przez całe życie była wolna ojczyzna” – powiedziała na konferencji Agnieszka Bogucka, prezes warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska, które jest jednym z organizatorów poniedziałkowej ceremonii.

Jak przypomniała, przewodnią myślą Zofii Korbońskiej było pokazanie, jakim niezwykłym skarbem jest wolne, niepodległe państwo. „Pokolenie II Rzeczypospolitej doceniło wartość wolnej ojczyzny do tego stopnia, że nawet w warunkach zniewolenia utworzyło jego podziemne struktury – wykonywały one bardzo doniosłe funkcje, formułowały polską rację stanu” – mówiła Bogucka.

Prezes zarządu Fundacji im. Stefana Korbońskiego w USA Irena Mirecka wspominała rozmowy z Zofią Korbońską - „przeuroczą osobą, ogromną patriotką, która potrafiła jak magnes przyciągnąć do siebie ludzi młodych”. To właśnie podczas jednej z rozmów Korbońska wpadła na pomysł stworzenia w USA fundacji im. swojego męża, która przypominałaby o działalności Polskiego Państwa Podziemnego.

„Korbońscy byli ludźmi, którzy stanowili dla innych wzór do naśladowania (...). To było pokolenie niezwykle ideowe, pokolenie ludzi myślących o Polsce, których motywem działania przez całe życie była wolna ojczyzna” – powiedziała na konferencji Agnieszka Bogucka, prezes warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska, które jest jednym z organizatorów poniedziałkowej ceremonii.

Marek Maciołowski ze wspomnianej fundacji zwrócił uwagę, że poniedziałkowe uroczystości w Warszawie będą miały bogatą symbolikę, która dotyczy całej polskiej emigracji niepodległościowej na Zachodzie. „Ten pogrzeb symbolicznie kończy okres działalności Korbońskich za granicami kraju – następuje przekazanie następnej generacji emigracyjnej myśli politycznej, miłości do ojczyzny, bezinteresownego oddania sprawom kraju” – tłumaczył Maciołowski.

Do symboliki ceremonii pogrzebowej Korbońskich nawiązała także Małgorzata Ptasińska z Instytutu Pamięci Narodowej. „W tym bardzo podniosłym momencie oddamy hołd wszystkim Polakom, którzy walczyli o wolną Polskę, a jej nie dożyli” - powiedziała.

Ptasińska przypomniała, że Korbońscy nie tylko przejawiali miłość do ojczyzny, ale i do siebie nawzajem. „Obydwoje przeszli przez okres wojny, okupacji, emigracji. Zawsze się wspierali, byli bardzo udanym małżeństwem, a jednocześnie cały czas służyli wolnej Polsce” – podkreśliła.

O pochówku Korbońskich jako wielkiej lekcji patriotyzmu mówił Longin Komołowski, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska: „Wolność Polski nigdy nie jest nam dana w sposób stały i trwały. Jeżeli następne pokolenia nie będą uczyć się poszanowania wartości nadrzędnych, jaką jest Polska, to w sytuacji próby, kiedy trzeba o ojczyznę walczyć, tak jak robili to Korbońscy, mogą nie sprostać zadaniu”.

Poniedziałkowy pogrzeb Korbońskich poprzedzi wystawienie ich trumien w niedzielę w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

W następnym dniu w katedrze w intencji obojga działaczy niepodległościowych zostanie odprawione nabożeństwo, a po nim szczątki Korbońskich trafią do Świątyni Opatrzności Bożej.

Tam też, po złożeniu trumien w kryptach grobowych, zostanie otwarta wystawa "Stefan Korboński 1901-1989", przygotowana przez IPN.

Stefan Korboński - polityk, prawnik, publicysta, działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego, był podczas okupacji szefem Kierownictwa Walki Cywilnej, członkiem Komendy Głównej AK, a wreszcie ostatnim Delegatem Rządu Londyńskiego na Kraj. Zofia Korbońska w czasie wojny była najbliższą współpracowniczką męża i jedną z organizatorek tajnej radiostacji Kierownictwa Walki Cywilnej, która z okupowanego kraju przekazywała do Londynu bieżące informacje, retransmitowane do Polski przez rozgłośnię "Świt".

Za swą działalność Korbońscy byli po wojnie represjonowani przez komunistów, co zmusiło ich do wyemigrowania do USA w 1947 r. Stefan Korboński pełnił tam funkcje przewodniczącego Polskiej Rady Jedności w Stanach Zjednoczonych, przewodniczącego polskiej delegacji do Zgromadzenia Europejskich Narodów Ujarzmionych (ACEN), kilkakrotnie był przewodniczącym ACEN. Zmarł w Waszyngtonie 23 kwietnia 1989 r.

Zofia Korbońska pracowała w "Głosie Ameryki" jako reporterka, redaktorka, spikerka, a także autorka własnych programów. Zmarła 16 sierpnia 2010 r. w Waszyngtonie.(PAP)

wmk/ ls/ jra/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL