Europa i świat po II wojnie światowej

27.09.2019

Polsko-słowacka konferencja w Bratysławie o przemianach 1989 roku

W Instytucie Polskim w Bratysławie odbyło się w piątek 22. posiedzenie polsko-słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych. Zorganizowano też konferencję poświęconą polsko-słowackim kontaktom z przełomu lat 80. i 90.

Podczas konferencji, którą otworzyli m.in. ambasador Polski na Słowacji Krzysztof Strzałka i ambasador Słowacji w Polsce Duszan Krisztofik, omówiono różne aspekty tych kontaktów oraz ich roli w kształtowaniu przemian demokratycznych i współpracy w Europie Środkowej. Przewodniczący Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia, dr Łukasz Kamiński z Uniwersytetu Wrocławskiego, mówił o roli Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej w 1989 roku.

Wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, dr Mateusz Gniazdowski, mówił o podejściu Polski do Słowacji w latach 1989-1992, ze szczególnym uwzględnieniem roli dyplomatów w Pradze, w tym prof. Jacka Balucha – pierwszego ambasadora demokratycznej Polski w Czechosłowacji po przemianach 1989 roku. Baluch, który zmarł 3 lipca br., był długoletnim współprzewodniczącym Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych.

CZYTAJ TAKŻE

Rolę Balucha w rozwoju polsko-słowackich kontaktów naukowych, wspominały: wiceprzewodnicząca Komisji prof. Joanna Goszczyńska z Polskiej Akademii Nauk oraz sekretarz polskiej części Komisji prof. Maria Papierz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pamięć naukowca i dyplomaty uczczono minutą ciszy.

Do uczestników konferencji skierował list były dysydent z kręgu Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, późniejszy premier Słowacji Jan Czarnogurski, zwracając uwagę na rolę przyjaznych relacji polsko-słowackich w kształtowaniu stosunków polsko-czechosłowackich i polsko-słowackich po przełomie 1989 roku.

Specjalną sesję konferencji poświęcono studenckiemu ruchowi protestu w Bratysławie jesienią 1989 roku., a także jego polskim inspiracjom. Przygotowali ją byli studenci Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Komenskiego, dziś pracownicy naukowi, prof. Martin Homza i dr David Sztevik, a także były dyrektor Instytutu Słowackiego w Warszawie Milan Novotny. Przedstawili oni genezę i przebieg nielegalnej demonstracji studenckiej w Bratysławie 16 listopada, która zapoczątkowała na słowackich uczelniach aksamitną rewolucję, jeszcze przed demonstracjami w Pradze z 17 listopada 1989 roku, a ostatecznie doprowadziły do upadku komunizmu w Czechosłowacji.

Podczas obrad Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych omówiono m.in. dalsze działania w ramach projektu Historia Spiszu, współfinansowanego przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przez słowackie Ministerstwo Szkolnictwa, Nauki, Badań i Sportu. Komisja przyjęła też jednogłośnie uchwałę o potrzebie opracowania słownika polsko-słowackiego w wersji książkowej i elektronicznej.

Piotr Górecki (PAP)

ptg/ fit/ kar/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL