Auschwitz

22.11.2013 aktualizacja 14.07.2016

Rozpoczyna się konserwacja dwóch baraków w byłym obozie Birkenau

Rozpoczyna się gruntowna konserwacja dwóch baraków drewnianych w byłym niemieckim obozie Auschwitz II-Birkenau – poinformował rzecznik Muzeum Auschwitz Bartosz Bartyzel. Prace zostaną zakończone w 2015 roku.

Oba baraki wymagają natychmiastowych i kompleksowych prac konserwatorskich oraz remontowo-budowlanych. Mają one zatrzymać degradację i przywrócić dobry stan oryginalnej substancji zabytkowej. Drewniane części baraków zostaną zdemontowane, naprawione oraz zakonserwowane w warsztatach wykonawcy. Zakonserwują oni m.in. także podłogi oraz piece grzewcze. Po zakończeniu prac baraki zostaną udostępnione zwiedzającym.

Prace zostaną sfinansowane w 95 proc. z funduszy przeznaczonych na realizację projektu „Auschwitz – zachowanie autentyzmu. Dziewięć zadań na lata 2012-15”. Muzeum otrzymało na niego od Komisji Europejskiej w 2011 roku 4 mln euro. Pod auspicjami projektu konserwowane są m.in. także tałesy znajdujące się w ekspozycji głównej w byłym obozie Auschwitz I oraz muzealny magazyn waliz, które należały do zgładzonych Żydów.

Baraki znajdują się w części byłego obozu zwanego kwarantanną. To dwa z 19 drewnianych budynków, które zachowały się w tym rejonie. Powstały w czasie działania Auschwitz II-Birkenau. W jednym z nich mieszkali więźniowie, którzy odbywali kwarantannę, a drugi był przystosowany do funkcji sanitarnych.

To już drugi projekt konserwacji drewnianych baraków, który realizuje Muzeum z funduszy UE. W poprzednim, który zakończył się jesienią ubiegłego roku, specjaliści przeprowadzili remonty konserwatorskie pięciu budynków w byłym Auschwitz II-Birkenau.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 roku, aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

W 1947 roku, na terenie byłych: Auschwitz I oraz Auschwitz II-Birkenau powstało Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Obejmuje teren o powierzchni blisko 200 ha, na którym znajduje się 155 obiektów i 300 ruin. W ubiegłym roku placówkę odwiedziło ponad 1,4 mln osób.

Obecnie głównym źródłem finansowania prac konserwatorskich jest Fundacja Auschwitz-Birkenau. Jej zadaniem jest zgromadzenie 120 mln euro, z których odsetki w wysokości kilku milionów euro pozwolą na planowe i systematyczne realizowanie niezbędnych prac nad pozostałościami po byłym obozie. Zrealizowane już wpłaty oraz deklaracje sięgnęły 100 mln euro. Kwota zgromadzona na koncie pozwoliła na rozpoczęcie przygotowań prac konserwatorskich. Priorytetem jest zabezpieczenie 45 baraków murowanych w byłym Auschwitz II-Birkenau.

Przed rokiem 1989 prace konserwatorskie finansowane były z funduszy polskich. W latach 90. Muzeum otrzymało pieniądze na konserwację kilku baraków drewnianych m.in. od Belgii, Grecji i Luksemburga. (PAP)

szf/ ls/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL