Walki o granice II RP

24.04.2019

Sejmik województwa opolskiego przyjął rezolucję z okazji Powstań Śląskich

Radni województwa opolskiego przyjęli w środę rezolucję, w której oddają cześć wszystkim Ślązakom poległym podczas Powstań Śląskich. Jednocześnie wzywają władze Polski do wsparcia remontu Pomnika Czynu Powstańczego na Górze św. Anny.

Przyjęta podczas sesji sejmiku województwa opolskiego rezolucja odnosi się do zbliżających się rocznic kolejnych powstań śląskich.

"Sejmik Województwa Opolskiego nawiązując do 100. rocznic związanych z upamiętnieniami Powstań Śląskich w kolejnych latach 2019, 2020 oraz 2021 oddaje hołd powstańcom, walczącym o przyłączenie Górnego Śląska do nowopowstałej Polski. Pamiętamy też, że naprzeciw powstańcom stanęli ci Ślązacy, którzy czując się Niemcami optowali za pozostaniem ich ziemi w granicach Niemiec. Niejednokrotnie rodziny żyjące na tej ziemi w bolesny sposób doświadczały tragicznych przeżyć tamtego czasu, gdzie brat stawał przeciwko bratu. W duchu chrześcijańskiej tradycji i polsko-niemieckiego pojednania pragniemy oddać cześć wszystkim Ślązakom poległym w tym konflikcie. Wydarzenia sprzed 100 lat zmieniły bieg historii, a cześć Górnego Śląska po zmianie granicy znalazła się w granicach odrodzonego Państwa Polskiego" - napisano w rezolucji.

Radni zwrócili się do najwyższych władz państwowych Polski, by te pomogły w zabezpieczeniu pomnika i amfiteatru na Górze św. Anny, która jest zarówno miejscem kultu religijnego, jak i świadkiem jednej z najkrwawszych bitew trzeciego powstania.

"Symbolem tych wydarzeń stała się Góra św. Anny, gdzie upamiętniono te wydarzenia, najpierw przed wojną, pomnikiem poświęconym stronie niemieckiej, a później po wojnie stronie polskiej. Pomnik Czynu Powstańczego, na wiele lat stał się głównym miejscem uroczystości poświęconych pamięci poległych w powstaniach śląskich. Obecnie Pomnik i Amfiteatr na Górze św. Anny wymaga pilnego remontu i w związku z tym, Sejmik Województwa Opolskiego zwraca się do Prezydenta RP i Rządu RP z apelem o dołożenie wszelkich starań, aby to miejsce – w 100. rocznicę tamtych wydarzeń – w godny sposób czciło, ale też informowało o tej niełatwej historii naszej ziemi w duchu słów wypowiedzianych przez Jana Pawła II na tej górze: +że ziemia ta wciąż potrzebuje wielorakiego pojednania+" - czytamy w rezolucji.

Przeciwni przyjęciu rezolucji w tej formie byli radni mniejszościowego klubu Prawa i Sprawiedliwości, którzy postulowali zmianę części rezolucji dotyczącej przeciwstawiania tożsamości śląskiej i polskiej. Decyzją przewodniczącego sejmiku Rafała Bartka (Mniejszość Niemiecka) treść rezolucji została poddana pod głosowanie bez zmian i została przyjęta 18 głosami za, przy 6 głosach wstrzymujących się. (PAP)

autor: Marek Szczepanik

masz/ pś/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL