Polska po 1989 roku

17.03.2017

Szczecin: wybrano koncepcję architektoniczną placu, na którym stoi Pomnik Wdzięczności

Szczecińska Pracownia Architektoniczna Archaid wygrała konkurs na zagospodarowanie placu, na którym obecnie stoi Pomnik Wdzięczności dla Armii Radzieckiej. Urząd Miasta w Szczecinie planuje w br. usunięcie obelisku i przeniesienie jego elementów na Cmentarz Centralny.

Szczeciński magistrat poinformował w piątek, że na konkurs wpłynęło 50 zgłoszeń. Zespoły architektoniczne nadesłały 18 prac.

„Zwycięska koncepcja przedstawia najwyższą, wśród ocenianych prac, jakość użytkową i przestrzenną rozwiązań oraz umiejętne wpisanie projektowanego miejsca w istniejący kontekst przestrzenny Złotego Szlaku” - przeczytał w uzasadnieniu przewodniczący sądu konkursowego Dariusz Herman z oddziału koszalińskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Zdaniem jury, projekt zagospodarowania fragmentu al. Papieża Jana Pawła II wpisuje się w sąsiadujący z nią pl. Lotników i jednocześnie otwiera na późniejsze możliwe modernizacje skrzyżowania przy al. Niepodległości.

Jak wyjaśnił Herman, zaproponowany projekt architektoniczny „w sposób prawidłowy i zarazem atrakcyjny porządkuje przestrzeń”.

„Głównym założeniem projektu jest udrożnienie Złotego Szlaku na tym odcinku, aby powstała tu przestrzeń wielofunkcyjna, przyjazna mieszkańcom” - powiedział dziennikarzom twórca zwycięskiej koncepcji architekt Jacek Szewczyk z pracowni Archaid.

„Wprowadziłem zieleń średnią, która będzie oddzielać część dla pieszych od ruchu samochodowego. Zaplanowałem także siedziska, które są na tyle duże, że mieszczą się na donice z zielenią. Na osi ul. Niepodległości powstanie mały plac, który będzie tłem dla różnych wydarzeń: jarmarku czy wystawy plenerowej” - wyjaśnił.

Zakładany przez szczeciński magistrat maksymalny koszt prac budowlanych, które będą wiązały się z realizacją projektu nie może przekroczyć 2,5 mln zł. Realizacja ma rozpocząć się w 2018 r.

Urząd Miasta zapowiedział, że w br. planowana jest likwidacja Pomnika Wdzięczności dla Armii Radzieckiej. Elementy rzeźbiarskie w postaci kompozycji figuralnych oraz herbów miast mają zostać umieszczone na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie. Wojewódzki konserwator zabytków wydał zgodę na ich przeniesienie. Sam postument zostanie zlikwidowany a teren wokół niego wyrównany.

Pomnik Wdzięczności dla Armii Radzieckiej stoi na Złotym Szlaku - reprezentacyjnej ścieżce spacerowej prowadzącej od Jasnych Błoni do Zamku Książąt Pomorskich.

Pomnik upamiętniający zasługi Armii Czerwonej w zdobywaniu miast Pomorza Zachodniego podczas II wojny światowej został odsłonięty 23 kwietnia 1950 r. w piątą rocznicę wkroczenia do Szczecina armii sowieckiej. Pomnik ustawiono na reprezentacyjnym placu w centrum miasta. W 1992 r. na polecenie urzędu miejskiego usunięto z pomnika wieńczącą go pięcioramienną betonową gwiazdę, którą obecnie można oglądać w Centrum Dialogu Przełomy, oddziale Muzeum Narodowego w Szczecinie. (PAP)

mzb/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL