II Rzeczpospolita

09.06.2017

Upamiętniono 95. rocznicę powstania policji woj. śląskiego

Uroczyste obchody święta policjanta śląskiego w Katowicach. 10.11.1938. Fot. NAC Uroczyste obchody święta policjanta śląskiego w Katowicach. 10.11.1938. Fot. NAC

95. rocznicę powołania autonomicznej policji woj. śląskiego uczczono w piątek w Katowicach. Uczestnicy uroczystości podkreślali, że za swą służbę społeczeństwu i Polsce wielu przedwojennych policjantów zapłaciło najwyższą cenę.

„95 lat temu dzięki walce powstańców śląskich znaczna część Górnego Śląska powróciła do odrodzonej po latach zaborów Rzeczypospolitej. To monumentalne wydarzenie w historii naszej Ojczyzny można śmiało nazwać cudem górnośląskim” – powiedziała podczas uroczystości prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 Teresa Bracka.

Jak przypomniała, 95 lat temu jedną z pierwszych decyzji ówczesnego wojewody śląskiego było utworzenie policji województwa śląskiego, która istniała do wybuchu II wojny światowej jako organ bezpieczeństwa i porządku publicznego, podległy władzom Śląska.

„Była utrzymywana z zasobów Skarbu śląskiego, z własnym zawieszeniem prawnym, szkoleniem i zasadami naboru kadry do służby. Policja woj. śląskiego odgrywała ważną rolę w kraju i nie tylko ze względu na wysoki poziom fachowy, ale i bardzo dobre wykształcenie, karność i stosunkowo wysokie jak na ówczesne czasy warunki całej policji, przygotowane także ze względu na ochronę ówczesnego woj. śląskiego, które miało olbrzymie znaczenie gospodarcze w państwie polskim” – zaznaczyła prezes Bracka.

„95 lat temu dzięki walce powstańców śląskich znaczna część Górnego Śląska powróciła do odrodzonej po latach zaborów Rzeczypospolitej. To monumentalne wydarzenie w historii naszej Ojczyzny można śmiało nazwać cudem górnośląskim” – powiedziała podczas uroczystości prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 Teresa Bracka.

„Śląski epizod wojny obronnej 1939 r. dla funkcjonariuszy policji woj. śląskiego był czasem największego egzaminu z takich przedmiotów jak patriotyzm, odwaga, wojskowa dyscyplina. Śląscy policjanci bronili mężnie swojej ledwie okrzepłej Macierzy. Niestety, 17 września 1939 r. podzielili los tysięcy policjantów wywiezionych w głąb Związku Radzieckiego. Tysiące polskich policjantów, wśród nich funkcjonariusze policji woj. śląskiego, zostało bestialsko zamordowanych przez sowieckie NKWD w hekatombie określanej dzisiaj przez historyków mianem Zbrodni Katyńskiej” – dodała.

List do uczestników uroczystości skierował minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Wspomniał, że przedwojenna policja woj. śląskiego skutecznie wykorzystywała innowacyjne jak na tamte czasy narzędzia służące do ograniczenia przestępczości - służbę funkcjonariuszy planowano w oparciu o rozpoznanie operacyjne podległego terenu oraz określenie miejsc zagrożonych naruszeniem porządku publicznego. Ze względu na dużą skuteczność tego rozwiązania wykorzystywano je aż do września 1939 r. W śląskich strukturach policyjnych utworzono też funkcję dzielnicowego, a w obliczu wzrastającej liczby wypadków drogowych do życia powołano komisariat drogowy.

„Dla policjanta woj. śląskiego, jak i wszystkich Polaków dramatyczny okazał się rok 1939. (…). Za służbę na rzecz Polski wielu zapłaciło najwyższą cenę” – podkreślił minister.

Podczas mszy św. w katowickiej archikatedrze bp pomocniczy Marek Szkudło dziękował policjantom za ich pracę. "To oczywiście wysiłek, który na co dzień nie prezentuje się tak jasno, wręcz przeciwnie: jest trudno, wymagająco, niejednokrotnie pod surowym wzrokiem opiniotwórców, którzy nie mają pojęcia o faktach, stresująco i być może nawet frustrująco. Taka jest codzienność życia ludzkiego pomnożona przez waszą odpowiedzialność, którą podjęliście dla służby społeczeństwu” – przypomniał, zwracając się do policjantów.

Podstawą prawną powołania Policji Województwa Śląskiego był art.4 Ustawy Autonomicznej z dnia 18 czerwca 1920r. oraz z Rozporządzenia Województwa Śląskiego z dnia 17 czerwca 1922 r., zatwierdzonego ustawą Sejmu Śląskiego z dnia 2 marca 1923 r. (PAP)

lun/ itm/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL