Polska po 1989 roku

13.06.2018

Uroczystości upamiętniające wizytę w Łodzi Jana Pawła II

Przypomnieniem słów papieża Jana Pawła II, mszami świętymi oraz złożeniem kwiatów pod tablicami pamiątkowymi uczczono w środę 31. rocznicę wizyty papieża Polaka w Łodzi. Podobnie jak w latach ubiegłych, tegoroczne uroczystości rozpoczęły się spotkaniem przy pamiątkowej tablicy znajdującej się na fasadzie budynku łódzkiego magistratu przy ul. Piotrkowskiej. Upamiętnia ona nadanie w 2003 roku Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łodzi.

Prezydent miasta Hanna Zdanowska zwróciła uwagę, że w każdą rocznicę pielgrzymki papieża Polaka do Łodzi mieszkańcy miasta uczestniczą w symbolicznej wędrówce łódzkim szlakiem św. Jana Pawła II. Co roku oddają hołd wielkiemu Polakowi.

"Razem powracamy do tamtych wyjątkowych dni i towarzyszących tym spotkaniom wzruszeń. (...) Wspominane są jego słowa, pełne ciepła, życzliwości i przynoszące pokrzepienie oraz nadzieję. Wspominamy jego serdeczność, dobroć, uśmiech, otwartość i pragnienie odwiedzenia Łodzi" - mówiła.

Przypomniała też jego słowa wypowiedziane w 1987 r. w Łodzi przez papieża: "Niech Pan Bóg wynagrodzi temu, który wymyślił w czasie tej podróży papieża do Polski dzień łódzki. Chcę ci powiedzieć miasto, które nosisz imię Łódź, że wielką sprawiłaś radość następcy Piotra i Apostoła przez to dzisiejsze spotkanie".

31 lat temu papieża witał w Łodzi ówczesny biskup, a obecnie ks. arcybiskup senior Władysław Ziółek. Jak powiedział podczas środowej uroczystości, wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi była niewątpliwie największym wydarzeniem w historii Kościoła i dziejach miasta.

"Papież nie tylko z nami się modlił, błogosławił nam, ale też pozostawił nam swoje przesłanie. Tak było na Lublinku (lotnisko w Łodzi - PAP) podczas spotkania z rzeszą wiernych, podobnie w łódzkiej katedrze, gdzie przemówił do przedstawicieli świata nauki i kultury, a na końcu w fabryce "Uniontex", gdzie zwrócił się do pracujących tam włókniarek" – zaznaczył.

Jego zdaniem w 31. rocznicę tego wydarzenia "z całym przekonaniem niezmiennie w poczuciu wielkiej wdzięczności mając świadomość wielkiego obdarowania przez Boga, powinniśmy powtarzać: Ojcze święty Janie Pawle II – dobrze zrobiłeś, żeś przyszedł i objął swoim słowem rodzinę dzieci młodzież, ludzi pracy nauki i kultury".

W uroczystościach obok przedstawicieli archidiecezji łódzkiej i samorządu uczestniczyli również mieszkańcy Łodzi oraz młodzież szkolna.

Po uroczystościach, przed budynkiem magistratu, w czterech łódzkich parafiach, na których terenie znajdują się pamiątkowe tablice związane z osobą Jana Pawła II, odbyły się msze święte. Po nabożeństwach ich uczestnicy złożyli kwiaty pod pamiątkowymi tablicami.

Jan Paweł II odwiedził Łódź 13 czerwca 1987 r. Była to jego trzecia pielgrzymka do Polski. Na papieża na płycie łódzkiego lotniska czekało ponad 1,2 mln pielgrzymów. Najważniejszym momentem mszy św., którą odprawił wówczas Jan Paweł II, była pierwsza komunia święta 1556 dzieci. Papież osobiście udzielił tego sakramentu 100 dzieciom.

Z lotniska Jan Paweł II pojechał do Pałacu Biskupów - siedziby łódzkiej kurii metropolitalnej. Tam zjadł obiad, miał też zaplanowany odpoczynek. Z pałacu udał się do katedry na spotkanie z przedstawicielami kultury i nauki. Kolejnym etapem pobytu papieża w Łodzi była wizyta w zakładach bawełnianych "Uniontex". Po raz pierwszy podczas dotychczasowego pontyfikatu Jan Paweł II spotkał się z pracownikami na terenie ich zakładu pracy.

Kilka minut po godz. 18 Jan Paweł II wjechał papamobile na płytę stadionu znajdującego się naprzeciwko zakładu. Tam czekał na niego helikopter, którym poleciał do Warszawy.

W kwietniu 2003 roku rada miasta podjęła uchwałę o nadaniu papieżowi Janowi Pawłowi II tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Łodzi".(PAP)

autor: Jacek Walczak

jaw/ krap/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL