II Rzeczpospolita

16.11.2018

W Kijowie konferencja „Ukraina-Polska: za wolność naszą i waszą”

Generał Antoni Listowski (pierwszy z lewej) podczas rozmowy z atamanem Semenem Petlurą (drugi z lewej). 04.1920. Fot. NAC Generał Antoni Listowski (pierwszy z lewej) podczas rozmowy z atamanem Semenem Petlurą (drugi z lewej). 04.1920. Fot. NAC

Polsko-ukraińską współpracę wojskową i układ Piłsudski-Petlura jako przykład sukcesu we wzajemnych relacjach omówili uczestnicy konferencji, która odbyła się na Uniwersytecie Tarasa Szewczenki w piątek w Kijowie.

„Chcemy skupić uwagę na stronach historii, które niosą pozytywne przykłady współpracy polsko-ukraińskiej” - wyjaśnił Włodzimierz Iszczuk ze Związku Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie, która zainicjowała tę dyskusję.

Konferencja „Ukraina-Polska: za wolność naszą i waszą” poświęcona była setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i Ukrainę.

„Musimy pamiętać, że sto lat temu nasi ówcześni przywódcy mieli świadomość, że tylko w sojuszu odniesiemy zwycięstwo. Jest to dobra lekcja dla obecnych przywódców, by jednoczyć się i przyjaźnić, a nie szukać różnic” - ocenił profesor Petro Bech, prorektor Uniwersytetu Tarasa Szewczenki ds. współpracy międzynarodowej.

Współorganizatorem konferencji na jednej z najważniejszych uczelni Ukrainy był Instytut Polski w Kijowie. „Celem tego spotkania jest ukazanie przede wszystkim partnerowi ukraińskiemu, jaki potencjał generuje współpraca z polskim sojusznikiem, na przykładzie tego, co działo się w przeszłości” - powiedział dyrektor Instytutu Bartosz Musiałowicz.

Konferencję zorganizowano przy wsparciu Senatu RP za pośrednictwem Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie". Podczas wydarzenia zaprezentowano książkę „Polsko-ukraińska współpraca wojskowa na przestrzeni dziejów”.

7 maja 1920 r. - prowadząc ofensywę przeciw wojskom bolszewickim - do Kijowa wkroczyły oddziały Wojska Polskiego wspierane przez formacje ukraińskie. Była to część koncepcji Józefa Piłsudskiego, zakładającej powstanie niepodległej Ukrainy, sprzymierzonej strategicznie z Polską. Wojna polsko-bolszewicka rozpoczęła się 14 lutego 1919 r. Jej przyczyną był konflikt pomiędzy odradzającą się po 123 latach zaborów Rzeczpospolitą a Rosją bolszewicką o kształt polskiej granicy wschodniej i utrzymanie niepodległości II RP.

W kwietniu 1920 r. strona polska zawarła układ z Semenem Petlurą, przywódcą Ukraińskiej Republiki Ludowej, w sprawie wspólnej walki przeciwko Armii Czerwonej. Jeden z istotnych zapisów umowy mówił, że po zakończeniu działań wojennych, na wniosek jednej ze stron, polskie oddziały wycofają się poza wyznaczoną w umowie granicę między Rzeczpospolitą a Ukrainą.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)

jjk/ ndz/ mc/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL