PRL

29.11.2017

W Łódzkiem powołano radę konsultacyjną ds. działaczy opozycji antykomunistycznej

Były szef regionu Solidarności Andrzej Słowik. Fot PAP/G. Michałowski Były szef regionu Solidarności Andrzej Słowik. Fot PAP/G. Michałowski

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau powołał Wojewódzką Radę Konsultacyjną do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. Jej szefem został pierwszy przewodniczący NSZZ "S" regionu łódzkiego Andrzej Słowik.

Jak poinformowało w środę PAP biuro prasowe wojewody, głównym zadaniem Rady jest opiniowanie wniosków o potwierdzenie statusu działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych. Rada zajmuje się także udzielaniem pomocy i porad w przygotowywaniu zarówno tych wniosków, jak i wniosków o pomoc pieniężną i świadczenie pieniężne.

Członkowie Rady mają też podejmować inicjatywy zmierzające do integracji tego środowiska, analizować sytuację życiową tych osób oraz składać szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych propozycje w sprawie podejmowania działań zmierzających do zapewnienia im pomocy i opieki.

W skład rady weszli - oprócz Andrzeja Słowika - także Henryk Marczak, Krzysztof Frątczak, Marek Michalik, Marian Miszalski, Piotr Morta, Wiesław Urbański oraz Zdzisław Dudek.

Henryk Marczak to działacz związkowy, opozycjonista w okresie PRL. W strukturach NSZZ Solidarność działa od 1980 roku, a w latach 1992-2010 pełnił funkcję sekretarza Zarządu regionu łódzkiej "S". W 2008 roku powołany został na wiceprezesa Związku Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956-1989.

Krzysztof Frątczak w 1985 roku współorganizował i koordynował działalność Tajnej Komisji Zakładowej "S" we wszystkich zajezdniach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łodzi. Był organizatorem podziemnego wydawnictwa "Pantograf", a także broszury "Wspomnienie tamtych dni". W 1987 roku podjął próbę nadania audycji radia podziemnego. Jest członkiem Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ Solidarność.

Marek Michalik to polityk, urzędnik państwowy i samorządowy, historyk oraz poseł na Sejm RP I kadencji. Został powołany na stanowisko wiceprezydenta Łodzi przez Jerzego Kropiwnickiego. W 2011 roku odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Marian Miszalski jest dziennikarzem, pisarzem, tłumaczem i członkiem związku Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956-1989. Do Solidarności wstąpił w 1980 roku. Od 1983 roku zajmował się współredagowaniem podziemnego pisma "Kurs" oraz tłumaczył teksty na potrzeby krajowych podziemnych publikacji.

Piotr Morta to działacz związkowy i samorządowy. Od 1989 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Tymczasowej Komisji NSZZ "Solidarność" oraz działał w jej podziemnych strukturach. W 2016 roku wybrany na reprezentanta Polski w Centrum Współpracy Ukraińsko-Polskiej Uniwersytetu Górniczego.

Wiesław Urbański od 1979 roku był członkiem organizacji opozycyjnych: Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz Ruchu Młodej Polski. Jest współautorem wielu postulatów politycznych oraz działał, jako negocjator po stronie rządu. Współorganizował strajki studentów w Łodzi w 1981 roku. Zajmował się kolportażem pism - "Bratniak", "Veto", "Opinie".

Zdzisław Dudek został uhonorowany Krzyżem Wolności i Solidarności, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Pro Partia za działalność opozycyjną w okresie stanu wojennego. Związany był z Solidarnością Walczącą oraz z częstochowską strukturą opozycyjną. (PAP)

autor: Jacek Walczak

jaw/ pru/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL